Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePetr Skalický
Nástěnné malby v sakristii kostela sv. Haštala na Starém Městě v Praze, konzervace maleb a jejich planografická dokumentace z archivu NPÚ

In: Průzkumy památek 2/2010, ročník 17, str. 37-58

Celý článek ve formátu pdf je přístupný pouze registrovaným uživatelům.

Resumé: Příspěvek pojednává o objevu a průběhu péče o dosud veskrze neznámé nástěnné malby v sakristii kostela sv. Haštala v Praze a o existenci plánografické dokumentace tamních maleb, zhotovené v roce 1945 a dnes uložené v planografické sbírce NPÚ ÚP. Ta je dnes bohužel takřka jediným relevantním dokladem jejich ikonografie a někdejší kvality.
Prostora byla v období pozdní renesance jednotně vymalována, přičemž část této výmalby byla zčásti sňata při prvním restaurování maleb v roce 1929 ve prospěch prezentace starší středověké výmalby. Podruhé byly malby restaurovány v roce 1945 a naposledy v roce 2009. V té době bohužel došlo bez viny a vědomí restaurátora k odsekání a nevratné destrukci části středověkých omítek s malbou.
Prostora sakristie pravděpodobně původně sloužila jako pramenně doložená kaple Všech svatých. Tomu odpovídá také charakter středověkých maleb s pozoruhodnou ikonografií. Jejich vznik bude třeba klást do 2. poloviny 70. let 14. století. Umělecké východisko malíře je třeba hledat v okruhu čerpajícím vysloveně z dvorských předloh. Nepřehlédnutelná byla bezesporu i kvalita středověké výmalby.
Renesanční výmalba pochází patrně ze sklonku 16. století a seznamuje nás s proměnou výzdoby a funkce prostory v utrakvistickém kostele.