Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePetr Skalický
Katalog nástěnných maleb v dnešní sakristii kostela sv. Haštala v Praze a jejich plánografické dokumentace, uložené v archivu NPÚ, ústředního pracoviště

In: Průzkumy památek 2/2010, ročník 17, str. 44-58

Celý článek ve formátu pdf je přístupný pouze registrovaným uživatelům.

Resumé: Stěny sakristie kostela sv. Haštala v Praze jsou pokryté rozličnými a dodnes nepublikovanými malbami z 2. poloviny 70. let 14. století a z ze sklonku 16. století. Středověké malby jsou dnes již prakticky nečitelné a jejich námět dokládá dosud nepublikovaná a pro odbornou veřejnost nesmírně cenná plánografická dokumentace z roku 1945, která je uložená v archívu NPÚ. Příspěvek je pak soupisovým katalogem plánografické dokumentace (pausy, kolorované studie), která doplňuje vlastní katalog všech figurálních maleb na stěnách prostory.
Středověké obrazy dokládají, že prostora sakristie původně sloužila jako kaple a není vyloučené, že jako pramenně doložená kaple Všech svatých. Na západní stěně je totiž pod renesanční malbou Poslední večeře odkryta část světeckých řad, jejichž analogie v rukopisech poukazují, že tam mohly být zobrazeny Nebeské hierarchie. Zvlášť zajímavá je středověká nástěnná malba Kristova rodokmene na severní stěně, která ačkoliv vychází typem z ustáleného zobrazení Stromu Jesse, spíše tematicky koresponduje s rodokmeny Krista ve středověkých korunovačních evangeliářích. V tom smyslu nemusí být od věci, že při kostele měla podací právo česká královna. Významné jsou také malby na opěrném pilíři na jihu prostory, které poukazují k vysloveně devočnímu charakteru někdejší výzdoby.
Renesanční výmalba byla plošná a jednotná. Jedinou vysloveně figurální malbou byla malba Poslední večeře na západní stěně. Zbytek tvořila ornamentální výzdoba a malby měšťanských epitafů s erby.
Příspěvek doplňují krátké medailony autorů plánografické dokumentace akad. malířů Václava Havlíka a Františka Skály st.