Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeJiří Slavík
Trojice nejstarších vyobrazení hradu v Polné

In: Průzkumy památek 2/2010, ročník 17, str. 109-112

Celý článek ve formátu pdf je přístupný pouze registrovaným uživatelům.

Resumé: Hradu v Polné nebyla až donedávna věnována pozornost, svou vinu na tom měly i územní změny v roce 1960, kdy byla dosud česká Polná připojena k moravskému okresu Jihlava. Od roku 2001 vzniklo několik prací popisujících historické plány a nastiňujících stavební vývoj areálu, postiženého destrukcemi v 19. století i stavební obnovou ve století následujícím.
Trojici nejstarších vyobrazení spojuje společný původ a provedení. Obě mladší veduty jednoznačně vznikly dílenským přepracováním veduty Georgia Houfnaglia z roku 1617. Veduty z let 1624 a 1645 její obraz různým způsobem zjednodušují a deformují. Hrad i město jsou zachyceny z mírného nadhledu od jihu až jihozápadu. V sestavě hradních budov je zachycena poměrně nízká hmota válcové hlavní věže - bergfritu a v jihozápadním nároží v plném baštovitém výstupku hradby a opatřeném cimbuřím i štíhlý komín, podle rozměru náležející hradní kuchyni.
Výpovědní hodnotu nejstarších vyobrazení relativizuje nejnovější upozornění Miroslava Plačka na pootočení jádra hradu i předhradí o 90° a prohození nárožních bašt. Přesto patří trojice vedut města a hradu v Polné ze 17. století k velmi cenným ikonografickým pramenům k poznání panských sídel na území českého státu.