Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeJiří Jaroš, Zdeňka Míchalová
Konstrukce krovu severní věže poutního kostela Narození Panny Marie ve Vranově u Brna

In: Průzkumy památek 1/2012, ročník 19, str. 116-125

Celý článek ve formátu pdf je přístupný pouze registrovaným uživatelům.

Resumé: Kostel Narození Panny Marie ve Vranově u Brna je významnou raně barokní stavbou, která vznikla ve 20. letech 17. století díky fundaci knížete Maxmiliána z Lichtenštejna a jeho manželky Kateřiny Černohorské z Boskovic. Exteriéru kostela dominuje dvojice věží, jejichž charakteristické cibulové střechy s lucernou vznikly v letech 1777 – 1778. Při kompletní opravě krovu a střechy severní věže byl proveden podrobný stavebně-technický průzkum konstrukce krovu, dendrochronologické datování a dílčí archivní rešerše ve farním archivu. Výsledkem průzkumu je určení typologie krovu, přesné časové zařazení, podrobný popis konstrukce a rozbor jednotlivých částí. Jedná se v případě věže o nepříliš obvyklou nosnou konstrukci barokní ležaté stolice, která byla ve své používána zejména u sedlových střech. Zavětrování ležaté stolice je provedeno pomocí šikmých vzpěr začepovaných do spodní a horní pětiboké ližiny. Celá ležatá stolice je uložena na masivním základovém roštu. Tvar báně i spodního jehlanu je určován sbíjenými ramenáty obdobně, jako je tomu u soustavy De l´Orme. Dendrochronologické datování zatím neumožnilo přesnější určení – krov je sestaven z jedlového dřeva káceného po roce 1729. Ve starší literatuře uváděný letopočet 1777, jako rok stavby krovu, lze vzhledem k použitému formálnímu tvarosloví přijmout. Celá konstrukce je velmi masivní – zastřešení věže nebylo poškozeno ani vichřicí, která v roce 1798 zničila celou střechu kostela. Dílčí archivní průzkum prokázal, že krov věže nebyl v letech 1785 – 1922 opravován.