Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeRadim Vrla
Poznámky ke stavebnímu vývoji severního traktu jádra hradu Buchlova

In: Průzkumy památek 2/2012, ročník 19, str. 185-209

Celý článek ve formátu pdf je přístupný pouze registrovaným uživatelům.

Resumé: Obsahem studie je presentace výsledků průzkumů severního traktu hradu Buchlova. Tento královský hrad byl založen v období před polovinou 13. století. Dosavadní průzkumy se soustředily především na jižní část hradního jádra. Zde byla identifikována pozdně románská budova, označená za původní palác a dvojice mohutných, hranolových věží, spojených hradbou. Vznik severního traktu jádra byl spojován především s velkou, pozdněgotickou přestavbou z přelomu 15. a 16. století.
Výsledky presentovaného průzkumu severního traktu zde překvapivě prokázaly existenci raně gotického paláce. S dochovanými architektonickými detaily (obr. 13, 15, 17, 49/A). Součástí paláce mohl být i arkádový ochoz na straně nádvoří. V další etapě (nejpozději ve 2. polovině 15. století) došlo k výstavbě východní části hradu, která byla před tím destruována. Nová část měla trámové stropy, které výškově nenavazovaly na úroveň stropů ve starém paláci (obr. 25, 27, 49/B).
Tato přestavba zřejmě nebyla dokončena. V závěru 15. století byla převrstvena další, rozsáhlou přestavbou, provedenou zástavními držiteli, pány z Cimburka. Součástí této přestavby jsou velmi kvalitní prostory, zaklenuté žebrovými klenbami (obr. 31, 35, 36, 40). Průzkum prokázal, že takovéto klenby se nacházely i v dalších prostorách (obr. 19/C, místnosti č. 25 a 26, možná i 27 a 28). K vnějšímu průčelí byly přistavěny dva rizality, jeden obdélného, druhý kruhového půdorysu (obr. 49/C). Součástí přestavby byly i kvalitní ostění okenních a dveřních otvorů (obr. 8, 9, 13, 14, 37 a 39). V horní části paláce se nacházely dřevěné konstrukce, nesoucí původně ochoz, či další patro. Jejich zbytky jsou vidět na historických fotografiích, zachycujících stav po požáru hradu v roce 1931 (obr. 44, 45 a 46).
V 16. století byly lehké konstrukce nejvyššího patra nahrazeny zdivem s řadou okének, prosvětlujících půdu.
Velké stavební zásahy přineslo 17. století, kdy došlo k destrukci části pozdně gotických kleneb a k jejich náhradě rovnými stropy. Nově byla vystavěna velká část západní obvodové zdi traktu a došlo k důkladné opravě celého traktu.
V 18. století byly rovné stropy v místnostech č. 25–28 nahrazeny klenbami. Poslední drobné úpravy traktu proběhly v 50. letech 20. století.