Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePavel Zahradník
Špitál v Kuksu v roce 1713

In: Průzkumy památek 2/2012, ročník 19, str. 223-226

Celý článek ve formátu pdf je přístupný pouze registrovaným uživatelům.

Resumé: Článek seznamuje čtenáře s dosud neznámou epizodou ze stavebních dějin špitálu v Kuksu/Kukus, jehož stavba byla zahájena podle projektu Giovanniho Battisty Alliprandiho v roce 1707. Budova měla podle tehdejšího záměru stavebníka, jímž byl hrabě Franz Anton Sporck, sloužit klášteru řádu anunciátek (celestinek) (Annuntiatinnen, Cölestinerinnen), ale v roce 1711 se hrabě rozhodl vrátit se ke svému prapůvodnímu záměru a kostel i rozestavěnou klášterní budovu věnovat špitálu, přičemž péči o něj svěřil řádu milosrdných bratří. Královéhradecká biskupská konzistoř, která o této změně záměru nevěděla, někdy na počátku roku 1713 pověřila dubeneckého děkana a venkovského vikáře P. Václava Alexia Schmidta, aby budovaný klášter navštívil a podal zprávu o postupu stavebních prací, přičemž účel děkanovy návštěvy byl před hrabětem a jeho úředníky utajen. Děkan Schmidt po provedené prohlídce zaslal 21. ledna 1713 konzistoři zprávu, doprovázenou skicou objektu, která se v současnosti nachází v archivu královéhradeckého biskupství. Schmidtova relace, která je v článku vydána, nám poskytuje jak informace o průběhu prací na budově špitálu a špitálního kostela, tak některé podrobnosti zvláště o interiéru budov, o kterém přirozeně mlčí známá rytina Kuksu z roku 1712. Relace také potvrzuje, že oltářní obraz se Vzkříšením Lazara, přemalovaný roku 1840 Václavem Markovským, je vskutku původní a že vznikl zřejmě krátce před lednem 1713. Zaujme i zmínka o výtahu, jenž se ve špitálu nacházel a jenž byl tedy starším než nejstarší dosud známé výtahy u nás, jež máme doloženy na zámcích v Zákupech/Reichstadt (z let 1718-1719) a Ploskovicích/Ploschkowitz (z let 1723-1724).