Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeKateřina Adamcová
Dominik Braun – štafíř nebo sochař?

In: Průzkumy památek 2/2012, ročník 19, str. 226-232

Celý článek ve formátu pdf je přístupný pouze registrovaným uživatelům.

Resumé: Ateliérem Matyáše Bernarda Brauna prošlo ve 2. a 3. desetiletí 18. století nesčetné množství uměleckých osobností, šířících zejména ve východočeské oblasti svébytný sochařský projev M. B. Brauna v mnoha osobitých transformacích. Většinou však jen tušíme, že daný sochař v tomto ateliéru strávil nějakou etapu svého uměleckého školení, nebo že se s Braunem setkal při realizaci nějaké konkrétní zakázky vzniklé v regionu, a to na podkladě evidentní podobnosti formální stránky jejich soch s tvorbou Braunovou. Jedním z archivně doložených spolupracovníků M. B. Brauna, a to konkrétně v období mezi lety 1715 a 1736, byl jeho o čtyři roky mladší bratra vyučený malíř, Dominik. Jeho autorský podíl na vzniku bratrových zakázek byl v minulosti omezován buď na provedení polychromie daných sochařských děl, nebo na organizační a technickou pomoc.
V průběhu archivního průzkumu prováděného v souvislosti se zpracováním monografie jednoho ze severočeských sochařů, byl náhodně objeven zápis v pamětní knize farního kostela sv. Martina v Kozlech, týkající se vztyčení sochy sv. Jana Nepomuckého na návsi obce dne 24. března 1725. Ve vyúčtování nákladů najdeme záznam o tom, že sochaři Janu (sic!) Dominiku Braunovi bylo vyplaceno 23 zl. Byl tímto sochařem bratr M. B. Brauna nebo nějaký v regionu působící, pozornosti odborníků doposud unikající sochař? Formální řešení sochy, přestože je silně zasaženo pozdějšími opravami a restaurátorskými zásahy, by dovolovalo uvažovat o Dominikově autorství.
Pokud tato socha představuje samostatné dílo Dominika Brauna, pak by úloha, kterou hrál v ateliéru svého bratra, mohla být významnější, a modelačně umírněnější a jednodušší Dominikův sochařský projev by pak umožnil mezi díla spojená s ateliérem M. B. Brauna zařadit i práce, u nichž byl tento původ v minulosti zpochybňován.