Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeJan Pešta
Plošný průzkum lidové architektury a venkovských sídel (informace k přípravě metodiky)

In: Průzkumy památek 2/2012, ročník 19, str. 233-238

Celý článek ve formátu pdf je přístupný pouze registrovaným uživatelům.

Resumé: Plošný průzkum lidové architektury, ať již prováděný etnografy, architekty, urbanisty, nebo amatérskými znalci, má za sebou již více než století vývoje. Mnoho realizací zejména z doby SÚRPMO (60. – 80. léta 20. století) přineslo standardizaci výstupů, i když ta – na rozdíl od klasického standardního nedestruktivního stavebněhistorického průzkumu – nikdy nebyla kodifikována v podobě metodiky. V současné době se provádí celá řada průzkumných a dokumentačních akcí, které mají velmi široké a různorodé výstupy. Je tedy zřejmé, že metodicky sjednotit do budoucnosti tento obor, bude velmi žádoucí. Na druhou stranu svazovat pevnými pravidly takto širokou problematiku může mít rovněž svá úskalí. Těžko najdeme zcela univerzálně platné zásady pro tak rozdílné architektonické a urbanistické prostředí, jakým je venkov České republiky, od sevřených kamenných „gotických“ vesnic Českokrumlovska přes kompaktní návesní sídla středních Čech, rozlehlé vesnice moravských úvalů až k rozptýlené dřevěné horské zástavbě horských pásem Čech, Moravy a Slezska.
Předchozí vývoj bádání samozřejmě nelze pominout, stejně jako práci současných autorů – badatelů. Jistě se proto najdou četné připomínky, nebo i věcná kritika záměru, která pomůže při formulování cílů metodiky. Tento příspěvek je současně výzvou pro všechny zájemce o poznání lidové architektury a venkova Čech, Moravy a Slezska, aby své připomínky jasně formulovali. Významně to může přispět ke kvalitě metodiky i budoucí práci na výzkumu naší lidové architektury a vesnických sídel