Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeJan Veselý
Příprava nové metodiky měřické dokumentace památkových objektů pro potřeby památkové péče

In: Průzkumy památek 2/2012, ročník 19, str. 242-246

Celý článek ve formátu pdf je přístupný pouze registrovaným uživatelům.

Resumé: Nepostradatelným podkladem pro kvalifikovaný výkon památkové péče, pro dějiny a teorii architektury a pro projektovou praxi je kvalitní měřická dokumentace historických staveb. Zaměřování památkových objektů na profesionální, geodetické bázi, avšak optimálně přizpůsobené jejich specifickým vlastnostem bylo v Československu intenzivně rozvíjeno od 50. let 20. století. V 60. letech byla na základě zkušeností vydána obsáhlá směrnice pro tuto činnost (1966) a byla uspořádána dvě mezinárodní symposia, věnovaná problematice zaměřování památek (1968 a 1971). Cílevědomá metodická činnost však ustala na konci 80. let. Měřické technologie i nároky na podrobnost a kvalitu zpracovávané dokumentace se od té doby výrazně proměnily. Tento příspěvek proto předkládá k diskusi návrh struktury nové metodiky, která naváže na starší metodické práce, zároveň však postihne i vývoj posledních 25 let a zasadí měřickou činnost v ČR také do kontextu dění v ostatních evropských zemích. Novou metodiku by měl vydat Národní památkový ústav tiskem v roce 2014.