Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeFrantišek R. Václavík
Metodika inventarizace architektonických prvků

In: Průzkumy památek 2/2012, ročník 19, str. 246-248

Celý článek ve formátu pdf je přístupný pouze registrovaným uživatelům.

Resumé: Příspěvek shrnuje průběh a základní cíle přípravy metodiky inventarizace architektonických prvků. První etapa se soustředila na zhodnocení dosavadní praxe, na prověřování různých metod vlastní dokumentace prvků a na shromažďování a vyhodnocování metod a forem inventarizačních akcí. Velká pozornost byla věnována novým technologiím, které by zpřesnily a zefektivnily tvorbu měřických dokumentačních podkladů. U všech činností byla sledována účelnost, náročnost a efektivita, aby výsledné navržené postupy co nejvíce splňovaly požadavky každodenní praxe. Formální struktura zápisu je vztahována k mezinárodním standardům a studována je také problematika tvorby centrální databáze, která by umožnila shromažďování, komparaci a publikování dat.