Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeJakub Chaloupka
Dokumentace stavebních uměleckořemeslných prvků – k připravované metodice

In: Průzkumy památek 2/2012, ročník 19, str. 248-250

Celý článek ve formátu pdf je přístupný pouze registrovaným uživatelům.

Resumé: Stavební uměleckořemeslné prvky, jako jsou dveře, vrata, okna, okenice, mříže či zábradlí, jsou nedílnou součástí historických budov a velkým podílem přispívají jak k jejich celkovému vzhledu, tak i kulturněhistorické hodnotě. Jsou důležitým hmotným pramenem pro poznávání historických staveb a proto je vedle ochrany důležité jejich poznání, které se neobejde bez detailního průzkumu a dokumentace. Tím spíše je dokumentace potřebná, že se jedná o prvky ve stavbách nejvíce ohrožené. V současnosti se dokumentace těchto prvků provádí spíše jen nahodile. Cílem připravované metodiky je vytvoření příručky pro průzkumníky a dokumentátory, a to jak začínající, tak i pokročilé. Měly by jim být nabídnuty praktické informace o pracovních postupech dokumentace a především by mělo být přispěno ke sjednocení formy výstupů, tak aby bylo možné jejich další využití pro vědecké účely, ale i pro potřeby praktické památkové péče. Metodika dokumentace stavebních uměleckořemeslných prvků by měla vyjít tiskem v Národním památkovém ústavu v roce 2014, po předchozí odborné diskusi.