Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeJan Kypta, Alena Nachtmannová, Jan Veselý
Románské jádro a renesanční přestavba kostela Nanebevzetí Panny Marie v Obděnicích na Sedlčansku

In: Průzkumy památek 2/2013, ročník 20, str. 3-28

Celý článek ve formátu pdf je přístupný pouze registrovaným uživatelům.

Resumé: Vesnice Obděnice (okres Příbram) leží na pomezí středních a jižních Čech. Nachází se kopcovité krajině s málo příznivými podmínkami pro zemědělství, která byla kolonizována na přelomu 12. a 13. století. U zdejšího kostela dobře rozlišíme tři hlavní stavební etapy – románskou, renesanční a pseudoslohovou. Románské, patrně v jedné stavební etapě vzniklé jádro kostela – celá loď a původní část věže; prvotní závěr zanikl – odlišíme od mladších konstrukcí na první pohled, protože vnější líce středověkého obvodového zdiva důsledně zbaveny omítek. Zatímco hmota lodi se od doby založení kostela prakticky nezměnila, u věže došlo k dodatečnému zvýšení o jedno (zvonové) patro, původně dřevěné, nyní zděné. V nejvíce autentickém stavu se dochovala věž, která byla původně čtyřpodlažní. V jejím nejvyšším patře se na každé straně nacházejí sdružená okna s původními tesanými prvky. Podle charakteru románského zdiva věže lze rozlišit dvě technologické etapy. V lodi se dochovala románská tribuna.
Na přelomu 16. a 17. století byl zbudován stávající presbytář. Hlavním iniciátorem stavebních prací byl tehdy Jakuba Krčína z Jelčan, který daný prostor programově koncipoval jako místo svého posledního odpočinku. Dnes o tom vypovídají dvě pozoruhodné heraldické památky: na klenbě vymalovaný erb a nyní do severní stěny presbytáře zasazený Krčínův výpravný mramorový náhrobní kámen. Dnes dosti strohý presbytář zprvu uvnitř vynikal bohatou nástěnnou výmalbou, odkrytou a záhy nato zabílenou na konci 19. století. Z tehdejší výzdoby je dnes patrné jen torzo malovaného pamětního nápisu nad vstupem do lodi. Z renesančního mobiliáře se dochovala jen cínová křtitelnice. Ve věži se dochovala cenná dřevěná schodiště z počátku 2. desetiletí 17. století.