Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeJan Hanzlík; Alena Sellnerová; Hana Veselá
Vývoj plužiny v Merbolticích od 17. století

In: Průzkumy památek 2/2014, ročník 21, str. 181-194

Celý článek ve formátu pdf je přístupný pouze registrovaným uživatelům.

Resumé: Na základě dostupných údajů z berní ruly, tereziánského a stabilního katastru, se podařilo přibližně rekonstruovat polohu jednotlivých lánů v Merbolticích k roku 1654. Provedení retrospektivní analýzy nám o vývoji zemědělské půdy v Merbolticích mnoho napovídá. Lze říci, že plužina byla v této obci poměrně stabilní, mezi 17.-20. stoletím docházelo pouze k dílčím změnám, zejména k dílčí fragmentaci půdy formou oddělování menších pozemků z jednotlivých lánů. Tento jev však nebyl příliš výrazný. Před rok 1654 už se komplexně bez archeologických důkazů není možné dostat. Zjištěné řazení lánů podle pořadových čísel v berní rule a tereziánském katastru tak, domníváme se, může sloužit i jako pomůcka pro další badatele. K hodnocení dochovanosti plužiny byly využity i digitální snímky terénu LiDAR. Bylo zjištěno, že vlastnická struktura, petrifikovaná agrárními valy, byla od 17. do 20. století velmi stabilní. K razantnějším změnám docházelo až ve 20. století, kdy se prudce změnilo využití krajiny. Jako součást základní struktury krajiny se jeví 38 usedlostí, situovaných nad potoční hranou, s navazujícími lány, které mohou být již součástí skeletu plužiny, daného středověkým vyměřením. Pro toto tvrzení by však bylo, vyjma provedeného archivního průzkumu, přinášet další důkazy, zejména archeologické povahy, případně chybějící průkazné datace usedlostí stavebně historickými průzkumy.