Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeAlena Řičánková, Jaroslav Zeman
První liberecká „kinema“ Kino jako stavební typ a symbol nové doby

In: Průzkumy památek 1/2015, ročník 22, str. 65-84

Celý článek ve formátu pdf je přístupný pouze registrovaným uživatelům.

Resumé: Myšlenkovým východiskem předloženého příspěvku je přiblížení u nás dosud poměrně okrajově diskutovaného stavebního typu – architektury kin, která původně navazovala na principy architektury divadelní a posléze se, především v meziválečném období, vyvinula ve specifický stavební druh. Ten je představen v širším kontextu historie kinematografie a funkci a vlivu filmového média v jeho počátcích i během pozdějšího vývoje. Nastíněna je také charakteristika prostorů, v nichž se promítalo, od provizorně budovaných přístřešků až po stálé kinosály. Bližší pozornost je věnována především území severních Čech, které v rámci monarchie představovaly významné centrum filmového podnikání. Detailněji je pak sledováno nejstarší liberecké kino Varšava, jehož stavebně historický průzkum zpracovaný autory předloženého článku, se stal jeho hlavní východiskem. Specifikum liberecké stavby z roku 1922 představuje propojení dvou na první pohled nesourodých funkcí – kina a hromadných garáží. Ve své době tedy naplňovala požadavky moderního městského života, tolik charakteristické pro industriální aglomerace severních Čech. Architektonické řešení v sobě pojímá kombinaci moderního výtvarného názoru ve smyslu omezení na elementární hmotu a tvar, doplněné ovšem odkazy na tradiční tvarosloví.