Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeMatěj Kruntorád
Zámek Hajany a jeho stavební vývoj

In: Průzkumy památek 1/2015, ročník 22, str. 120-132

Celý článek ve formátu pdf je přístupný pouze registrovaným uživatelům.

Resumé: Přestože Hajany patřily po celý středověk a velkou část raného novověku starobrněnským cisterciačkám, tak výraznější stavební aktivitu je možné spojit až s prvním šlechtickým majitelem, Kaschniztem von Weinberg, který po roce 1714 nechal postavit hlavní zámeckou budovu. Stavbou bočního křídla navázal po roce 1746 Hájek z Waldstätten. Tyto stavební práce jsou doloženy jak změnou v držení panství, tak dendrochronologickou analýzou. Velký stavební rozvoj celého areálu je spojen s nově etablovaným rodem rytířů Smetanů, kteří panství koupili v roce 1790. V Moravském zemském archivu je uloženo několik plánů ilustrujících tuto investici. Dva plány na hospodářské budovy z roku 1792 jsou signovány zednickým mistrem Matyášem Jednuškou, činným v poslední čtvrtině 18. století pro Kounice nebo pro rajhradský klášter. Nalezené plány vhodně doplňují prozatím známé portfolio tohoto stavitele. Smetanové se soustředili především na ekonomický rozvoj své državy, což dokládá založení octárny (první na Moravě) nebo pivovaru. V roce 1857 država přechází na Mitrovské, kteří se věnují stavebním úpravám zámku a jimž vděčíme za jeho současnou podobu. Tu jen lehce doplnil manželský pár d’Harnoncourt-Unverzagt, který zvýraznil hlavní zámeckou osu atikou s aliančním erbem a nechal zbudovat rodovou hrobku. Nebýt degradace areálu po roce 1948, tak by byl tento zásah posledním v historii objektu. Nedávné dějiny se bohužel do podoby hajanského šlechtického sídla zapsaly především negativně – interiéry byly přestavěny na byty a celý areál je neudržovaný a chátrá.