Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
objednávka a předplatnédalší titulynovinkyPamátky středních ČechObsah čísla: 1/ 1 časopisu Památky středních Čech

M. Glosová, Vývoj, současné úkoly a perspektivy státní památkové péče ve Středočeském kraji
R. Turek, K problému ohlasu karolínské a otonské kultury ve stavitelství středních Čech
J. Burget, Raně středověký kostel v Živohošti a jeho proměna v období vrcholné gotiky
D. Líbal, Význam Středočeského kraje v českém architektonickém vývoji od sklonku 9. až do 12. století
M. Brožovský, O opravě a stavební úpravě hradu Kokořína
M. Buben, Heraldika v kontextu památkové péče
S. Balík, Několik úvah a informací o přispěvatelích základní řady Ottova slovníku naučného ve středních Čechách
K. Reichertová, Na okraji archeologického výzkumu v bývalém slovanském klášteře na Sázavě
P. Kocek, Vztahy Sázavy s Kyjevskou Rusí ve světle kultu ruských prvomučedníků
Kritika
Zprávy, J. Žižka, Neznámá tvrz na Berounsku, T. Ditrich, J. Žižka, Románský kostel ve Skramníkách, J. Žižka, Poznatky z opravy kostela v Bakově, J. Žižka, Fasády mlýna v Košátkách, J. Žižka, Stavebně historický průzkum zámku v Košátkách, J. Burget, Bříství - farní kostel, J. Žižka, Výmalba kostela v Dymokurech, J. Burget, Lysá nad Labem, J. Burget, Lysá nad Labem - Karlov, J. Burget, Nymburk - Zálabská brána, J. Burget, Zámek v Poděbradech, J. Žižka, Barevnost interiéru kostela v Žitovlicích, J. Burget, Brandýs nad Labem, J. Burget, Rožmitál pod Třemšínem - Starý Rožmitál, J. Žižka, T. Ditrich, Neznámý románský kostel na Rakovnicku, J. Žižka, Dva renesanční mlýny na Rakovnicku, J. Žižka, Pozdně gotická podoba kostela v Nezabudicích, J. Žižka Poznatky z opravy kostela v Oráčově, J. Žižka, Barokní podoba fary ve Ztečně, M. Kunštát, Beuron, Emauzy a střední Čechy, P. Svobodný, Nová literatura o klášteře Ostrov u Davle. Kronika[ ZPĚT ]