Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
objednávka a předplatnédalší titulynovinkyPamátky středních ČechObsah čísla: 1/ 2 časopisu Památky středních Čech

M. Glosová, K problematice obnovy nemovitých kulturních památek
V. Bůžek, Ekonomické a politické pozice šlechty středních Čech v polovině 16. století
J. Varhaník, K interpretaci raně středověké stavební periody kostela sv. Mikuláše v Novém Kníně
P. Kroupa, Rostlinný ornament v Hradišti nad Jizerou, Kolíně a v Kouřimi ve 13. století
J. Sommer, Ke stavební historii kostela sv. Šimona a Judy ve Viticích
L. Bobíková, Karel Čapek ve Strži
M. Kunštát, Schola artis Beuronensis
V. Razím, K stavební podobě městského opevnění v Rakovníku
L. Štěpánek, Skanzeny Středočeského kraje
Kritika
Zprávy, Z. Kárník, Výstavy o památkách a památných místech revolučního hnutí a jeho pokrokových tradic ve Středočeském kraji, M. Morávková, Kutná Hora, bývalý klášter voršilek, Věra Kuthanová, Nové expozice na Křivoklátě, J. Žižka, Nové nálezy na mladoboleslavském hradě, J. Žižka, Nové nálezy v domě čp. 102/1-Templu v Mladé Boleslavi, J. Žižka, Několik poznámek k podobě konventního kostela cisterciáckého kláštera ve Skalici u Kouřimi, J. Žižka, Stavebně historický průzkum zámku v Březně,J. Žižka, Několik architektonických fragmentů z Lišan, J. Žižka, Nové nálezy v zámku v Benátkách nad Jizerou, J. Žižka, Několik poznámek k podobě děkanského kostela sv. Bartoloměje v Rakovníku. Kronika[ ZPĚT ]