Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
objednávka a předplatnédalší titulynovinkyPamátky středních ČechObsah čísla: 1/ 3 časopisu Památky středních Čech

A. Míšková, Ustanovování a počáteční činnost národních správ v středních Čechách - 1. č.
M. Ransdorf, Stručný katalog majetku pánů z Gutštejna r. 1509
J. Sommer, V. Razím, Poznámky k historii kostela sv. Bartoloměje v Rakovníku
L. Ludvíková, Střední Čechy - centrum Únětické kultury
F. Kavka, K počátkům správní organizace na území dnešního Středočeského kraje (od třicátých let 13. stol.)
P. Macek, Fara v Hostivicích u Prahy - poznámky ke stavební činnosti Anny Marie Františky, velkovévodkyně toskánské
Kritika
Zprávy, J. Žižka, Z úprav královského sálu na hradě Křivoklátě, J. Žižka, Ze stavebních prací na Točníku, J. Žižka, Z opravy kostela v Chotětově, J. Žižka, Z průzkumu berounských domů, P. Kroupa, Nález malby v domě čp. 67 v Březnici, P. Kroupa, Ke slohovému charakteru figurálních konzol v presbytáři kostela ve Zdětíně, P. Štěpánek, Další ztráta v rozdnické sbírce, J. Burget, Nová zjištění v kostele sv. Kiliána v Davli, J. Žižka, Oprava kostela v Řevničově, J. Žižka, Z oprav na hradě Karlštejně, J. Žižka, Z oprav kostela sv. Jiljí v Rakovníku, J. Úlovec, Mizející památky minulosti. Diskuse, kronika[ ZPĚT ]