Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
objednávka a předplatnédalší titulynovinkyPamátky středních ČechObsah čísla: 1/ 5 časopisu Památky středních Čech

F. Kavka, Vznik krajského zřízení na území středočeského regionu (pol. 13. stol. - 1419-20) Nástin vývoje II.
P. Kocek, Některé projevy zvířecí symboliky v heraldice středních Čech
M. a O. Radovi, Kaple při zámku v Radíči
L. Štěpánek, Lidový dům ve středních Čechách
J. Fiala, Bitva u Kolína 18. 6. 1757
M. O. Růžička, Základní těžené materiály v lomařství a tradiční zpracování kamene v okolí Prahy
M. Rykl, Stavební vývoj tvrze Velké Horky (okres Mladá Boleslav)
Kritika
Zprávy, J. Žižka, Skašov - nově zjištěná dosud stojící tvrz na Mladoboleslavsku, P. Kroupa, Odkrytí středověkých konstrukcí na zámku v Radíči (okres Příbram), J. Žižka, Nálezy mlýna v klášteře Hradiště nad Jizerou, P. Kroupa, Povrchový průzkum domu čp. 64 v Březnici, L. Štěpánek, Pozoruhodná drobná vesnická architektura v Přibyšicích, P. Vácha, Zvon Rafaela Klabala, P. Vácha, Patrový špýchar v Krchlebech. Kronika[ ZPĚT ]