Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
objednávka a předplatnédalší titulynovinkyPamátky středních ČechObsah čísla: 1/ 7 časopisu Památky středních Čech

J. Žižka, Hospodářské dvory na panství Konopiště a Smilkov
M. Rykl, Dvůr a tvrz Bílý Újezd - Šternberk u Slaného
V. Jandáček, Několik poznámek k problematice železných a ocelových mostů z hlediska jejich památkových hodnot
Z. Hazlbauer, P. Volf, Raně barokní hrnčířské formičky z Nového Strašecí a způsoby jejich použití
Zprávy, V. Láska, K památkovému dohledu nad opravami památek v r. 1991, J. Žižka, Průzkum průčelí děkanství v Čáslavi, J. Sommer, Ke gotické stavební podobě kostela v Pakoměřicích, J. Sommer, Černovičky - nález gotického fragmentu ve zdi barokní márnice, M. Kreuzzieger, Potíže základní evidence. Kronika - M. Morávková, Zemřel L. Štěpánek,, Zemřela V. Kuthanová[ ZPĚT ]