Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
objednávka a předplatnédalší titulynovinkyPamátky středních ČechObsah čísla: 1/11 časopisu Památky středních Čech

J. Žižka, Hospodářské dvory na panství Dobrovice
Z. Hazlbauer, Náhodný nález raně novověkých kachlů v areálu hradu v Týnci nad Sázavou
Zprávy, M. Glosová, Příspěvek k poznání rotundy hradu v Týnci nad Sázavou na základě oprav v interiéru, V. Razím, Z opravy románského kostela v Třeboníně, J. Žižka, Ke stavebnímu vývoji kostela sv. Martina v Kostelních Střimelicích, A. Schubert, Malované ciferníky na věži kostela Všech svatých v Líšnici, J. Mrázek, Ke kvalitě pálené krytiny, Zprávy o činnosti PÚSČ v r. 1996[ ZPĚT ]