Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
objednávka a předplatnédalší titulynovinkyPamátky středních Čech



Obsah čísla: 1/12 časopisu Památky středních Čech

J. Žižka, K podobě hospodářských dvorů na bývalých lichtenštejnských panstvích ve středních Čechách
J. Pešta, Nové poznatky z průzkumu domu čp. 20 v Třebízi
Zprávy, P. Kroupa, Ke středověké podobě kostela sv. Václava v Jalovicích, K. Cirglová, Kostel sv. Vavřince ve Velimi, R. Spálenková, J. Žižka, Nálezy na kostele sv. Václava v Chlumu u Sedlčan, M. Krucký, Zpráva o transferu křížového kamene, P. Zahradník, Ke vzniku kaple sv. Jana Nepomuckého v Čelině, Kronika - K životnímu jubileu Z. Hazlbauera, Příloha - Výroční zpráva o činnosti PÚSČ v Praze za r. 1997



[ ZPĚT ]