Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
objednávka a předplatnédalší titulynovinkyPamátky středních ČechObsah čísla: 2/12 časopisu Památky středních Čech

V. Razím, P. Zahradník, Památková péče v Nymburce na počátku století - minulost i přítomnost
J. Pešta, Dům čp. 80/III v Poděbradech a čp. 28/II v Sadské (K problematice maloměstské zástavby)
Zprávy, E. Volfová, Ke stavebnímu vývoji kostela Všech svatých
v Malíkovicích, A. Schubert, Pozůstatky původní malířské výzdoby kostela sv. Vojtěcha v Jílovém u Prahy, E. Vyletová, Z opravy špýcharu v Bezně, P. Kroupa, Odkrytí malovaných záklopových stropů v domě čp. 152 v Brandýse nad Labem, Z literatury[ ZPĚT ]