Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
objednávka a předplatnédalší titulynovinkyPamátky středních ČechObsah čísla: 1/14 časopisu Památky středních Čech

V. Razím, Znovu k otázce tzv. Havelské brány na Starém Městě pražském
J. Žižka, K podobě dvorů na mnichovohradišťském a bělském panství
V. Vaněk, Památky středních Čech zachycené vizitačními zprávami pražského arcibiskupství
J. Berková, Mašov čp. 10, okr. Příbram - příspěvek k poznání vývoje vesnického domu na Petrovicku
J. Pešta, Usedlost čp. 407 v Brandýse nad Labem
M. Krucký, Předběžný průzkum tvrze v Neprobylicích
K. Cirglová, Sousoší sv Rodiny v Českém Brodě
J. Žižka, Stavba odvětrávacích kanálů - zdroj nových informací ke stavebním dějinám historických staveb. Nová zjištění ke stavebním dějinám kostela Nanebevzetí P. Marie v Klecanech a zámku v Mnichově Hradišti
Recenze, Výroční zpráva Památkového ústavu středních Čech v Praze za rok 1999 - samostatná příloha časopisu[ ZPĚT ]