Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
objednávka a předplatnédalší titulynovinkyPamátky středních ČechObsah čísla: 1/17 časopisu Památky středních Čech

J. Žižka, O barokních hospodářských dvorech ve středních Čechách
J. Kypta, J. Šulc, Poznámky ke stavební podobě vesnic středního Polabí v předbělohorském období (Usedlost s renesanční bránou v Podolance)
J. Pešta, Zámecké sídlo v Tvoršovicích
P. Vácha, Zaniklý zámeček ve Šternově
A. Schubert, Ochrana památek na stránkách místních novin a časopisů
Kronika[ ZPĚT ]