Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
objednávka a předplatnédalší titulynovinkyPamátky středních ČechObsah čísla: 2/20 časopisu Památky středních Čech

Jan Kypta, Jaroslav Šulc, Kachle ze dvora Votelež u Kouřimi (Ke kultuře bydlení v hospodářském dvoře na přelomu středověku a raného novověku)
Jindřich Nusek, Ukřižování v kostele sv. Bartoloměje v Divišově. Příspěvek k trevisaniovské ikonografii
Petr Skála, Restaurování strojů starých věžních hodin, součástí památkově chráněné architektury
Jan Pešta, Inventarizace historických mostů na území okresu Kolín
Jiří Pejša, Jan Pešta, Josef Velfl, Hornický Vláček v Příbrami-Březových Horách
Dagmar Martincová,Soubor středověkých deskových maleb Mistra Theodorika z kaple sv. Kříže na Karlštejně získal ocenění Evropské unie
Památky středních Čech v odborném tisku (za r. 2005)
Bibliografie časopisu Památky středních Čech r. 1-20 (1985-2006)[ ZPĚT ]