Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
objednávka a předplatnédalší titulynovinkyPamátky středních ČechObsah čísla: 2/24 časopisu Památky středních Čech

Láska Vojtěch: Padesát let odborné organizace památkové péče ve středočeském kraji, s. 1-9.
Razím Vladislav: Zříceniny hradů a městské hradby v současné praxi památkové péče, s. 10-60.
Kibic Karel ml., Králová Bohumila: Ke stavební historii kostela Nejsvětější Trojice v Dobřichově, s. 61-71.
Černochová Jindřiška: Průzkum podstřeší sakristie a předsíně kostela sv. Jiří v Hradešíně, s. 72-75. Nález okenních otvorů, zvláštnosti krovu sakristie a jeho datace.
Primusová Dagmar: Původní podoba fasády barokní sýpky v hospodářském dvoře zámku v Třebešicích, s. 76-79.
Kroupa Pavel: Průzkum východní fasády zámku v Brandýse nad Labem, 1. část, s. 80-84. Výsledky průzkumy přinesly odkrytí a potvrzení brány gotic. hradu, renesančních ostění a dochované sgrafitové omítky.
Hubert Miroslav: Pozůstatky stezky pro vlek lodí na dolní Vltavě, s. 85-88. Z historie plavby, splavňovací práce, pozůstatky potahové stezky.
Nusek Jindřich: K obnoveným malbám v zámecké kapli ve Vlašimi, s. 89-93. Revize předchozích závěrů datace a autorství maleb, ikonografický obsah, předlohy.
Zprávy, kronika
Památky středních Čech v odborném tisku (rok 2009)
[ ZPĚT ]