Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
objednávka a předplatnédalší titulynovinkyPamátky středních ČechObsah čísla: 1/25 časopisu Památky středních Čech

Razím Vladislav: 25 let časopisu Památky středních Čech
Kypta Jan, Veselý Jan: Kostel sv. Vavřince v Bedřichovicích – málo známá ukázka středověké architektury Podblanicka
Kypta Jan, Laval Filip, Neustupný Zdeněk: Výsledky archeologického výzkumu zámku – tzv. horního hradu v Ratajích nad Sázavou
Razím Vladislav: Stavebněhistorické průzkumy z archivu NPÚ ÚOP středních Čech v Praze
Razím Vladislav, Veselý Jan: Ze stavebněhistorických průzkumů z archivu NPÚ ÚOP středních Čech v Praze (Křivoklát)
Kebrlová Eva: K problematice vydávání závazných stanovisek orgány státní památkové péče
Recenze[ ZPĚT ]