Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
objednávka a předplatnédalší titulynovinkyPamátky středních ČechObsah čísla: 1/30 časopisu Památky středních Čech

M. V. Láska: Jubileum časopisu. P. Kroupa: Ke slohu tří gotických portálů z druhé poloviny 13. stol. Alena Nachtmannová ? V. Razím: Záchrana a konzervace hradu Krakovce v první polovině 20. století. J. Horáček: Jubileum Františka X. Beneše. Průkopník památkové péče v Čechách a jeho konzervátorské aktivity v klášteře v Sedlci u Kutné Hory. J. Kypta ? J. Veselý ? A. Nachtmannová: Obytná budova s renesančním jádrem v areálu tzv. starého zámku ve Voticích. J. Kypta ? F. Laval ? J. Marounek ? Z. Neustupný. Raně středověké hradiště u Dojetřic v Posázaví. Digitální model terénu v praxi památkové péče. Recenze. Kronika.


[ ZPĚT ]