Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
objednávka a předplatnédalší titulynovinkyPamátky středních Čech


Závazně objednávám tyto tituly:

Titul Cena po et ks:


Dana Linhartová
Architektonická činnost ateliéru Fellner a Helmer v českých zemích
NPÚ ÚOP SČ, 2017
Kniha vídeňského architektonického ateliéru, jehož zakladatelé, hlavní tvůrčí osobnosti a výkonní manažeři byli příslušníci dvou, resp. tří generací nositelů jmen Ferdinand Fellner (otec, syn a vnuk) a Hermann Helmer (starší - mladší). Tito architekti jsou v obecném povědomí jako autoři zejména divadelních budov s velmi precizně a účelně koncipovaným interiérovým řešením; autorka ovšem dokládá velmi široký tvůrčí záběr architektonického ateliéru v širokém rozpětí od divadel a víceúčelových společenských staveb přes banky, hotely, obytné, kancelářské a prodejní budovy až po výrobní stavby – továrny v časovém rozpětí cca 1870–1914. Fellner s Helmerem se tedy od tehdejších a nejen českých architektů lišili kromě hojnosti produkce, také stálým důrazem kladeným na rychlé a ekonomické vyřešení konstrukčních a provozních otázek jednotlivých staveb, a přestože technické vybavení těchto staveb bylo již překonáno a nahrazeno modernějšími systémy, jejich doposud stojící stavby jsou stále důstojnými dominantami našich měst i po více než sto letech. Katalog staveb, bohatá obrazová dokumentace.
  
650 Kč
  


Jan Žižka
Hospodářské dvory bývalých panství v Čechách
574 s., bohatá obrazová dokumentace. ISBN 978-80-86516-85-1.
Hospodářské dvory a hospodářské budovy bývalých panství – velkostatků, stavěné od 17. do počátku 20. století, patřily mezi nejvýznamnější stavby v kulturní zemědělské krajině. Přesto, že jde často o architektonicky výrazné budovy, navrhované i významnými staviteli, nebyla jim dosud věnována dostatečná pozornost. Druhá polovina 20. století navíc hospodářským dvorům z různých důvodů nepřála. Řada jich zanikla, a to i v posledních dvaceti letech a řada z nich je dnes v havarijním stavu. Připravovaná kniha je pokusem alespoň o určitou splátku našeho dluhu vůči těmto stavbám. Práce se opírá především o dvě desetiletí trvající plošný průzkum hospodářských dvorů v Čechách, z něhož byly autorem v odborných periodikách dosud publikovány dílčí poznatky, především z území Středočeského kraje. Souhrnné kapitoly se zabývají nejen přehledem významných dvorů v průběhu staletí, ale také podobou a proměnami jednotlivých typů hospodářských budov, jejich konstrukcemi i detaily. Souhrnné texty doplňuje katalog, který stručně přiblíží podobu hospodářských dvorů na 120 bývalých panství v Čechách.
  
Vyprodáno
  


Šárka Koukalová (ed.), Vladimír Czumalo, Martina Flekačová, Šárka Koukalová, Václav Kratochvíl, Eva Novotná, Radoslava Schmelzová, Stanislav Svoboda, Jaroslav Šulc
Letní rezidence Pražanů
Dobřichovice a vilová architektury 19. a 20. století

428 s., bohatá obrazová dokumentace, ISBN: 978-80-8516-82-0
2. vydání Reprezentativní monografie představuje dobřichovickou villegiaturu v blízkosti Prahy. Vedle úvodních kapitol, zabývajících se vznikem a vývojem villegiatury, kulturně historickými souvislostmi, specifiky vilové lokality, architektonickým i urbanistickým vývojem, regulačními plány a písemnostmi v archivních dokumentech, zahradní architekturou, osudy vil po roce 1948, je převážná část publikace věnována samotným vilovým stavbám, které vznikaly od 80. let 19. století do současnosti. Podrobně zpracovaná hesla představují 55 vil.
  
750 Kč
  


Jan Veselý
Měřická dokumentace historických staveb pro průzkum v památkové péči
Hlavním cílem metodiky je přispět k nápravě dnešního problematického stavu pořizování měřické dokumentace v památkové péči. Jednotlivá zaměření často bývají nekvalitní a nevyužitelná pro zkoumání stavebněhistorického vývoje nemovitých památek. Metodika zejména komplexně představuje téma zaměřování historických staveb, jeho specifika oproti běžné měřické praxi. Prezentuje celý vývoj činnosti i nejnovější trendy. Je určena odborným pracovníkům památkové péče, ale také zeměměřičům, kteří pro památkáře pracují.
  
180 Kč
  


Alena Nachtmannová
Mezi tradicí a módou, Odívání v Čechách od renesance k baroku
Vydal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, 2012
Publikace podává ucelený obraz oděvní kultury v Čechách 17. století. Zabývá se proměnami módy v nejvyšší společnosti a jejím odrazem v měšťanském, venkovském i vojenském prostředí. Reflektuje odívání v jednotlivých etapách života i během přelomových životních okamžiků (křest, svatba, pohřeb). Pozornost je věnována také péči o oděv, způsobu jeho čištění a ukládání.
  
390 Kč
  


Jan Pešta
Plošný průzkum lidové architektury a venkovských sídel
Hlavním cílem metodiky je přispět k nápravě dnešního problematického stavu průzkumu a dokumentace tzv. lidové architektury a vesnických sídel. Metodika nabízí sjednocení postupů a výstupů, efektivní postup s cílem získat maximum informací v časové tísni. Při plošných průzkumech je třeba postupovat hierarchicky od plošného poznání velkých územních celků, přes různě velká vesnická sídla až po detaily. Metodika přináší přehled typologie usedlostí, domů i hospodářských staveb. Je určena odborným pracovníkům památkové péče, ale mohou ji využívat také jednotlivci a jiné instituce.
  
220 Kč
  


František R. Václavík
Průzkum, dokumentace a inventarizace architektonických prvků
Metodika podává souhrnný návod na provádění a zpracování průzkumu, dokumentace a inventarizace architektonických prvků historických staveb. Jejím cílem je podnítit a umožnit systematický průzkum a dokumentaci daného druhu a nabídnout uživatelům rámcově jednotný pracovní postup a vyhodnocení. Metodika je využitelná jak pro záchranné akce, tak pro systematickou, dlouhodobou práci. Určena je zejména odborným pracovníkům památkové péče, ale také dalším odborníkům a institucím.
80 Kč, 60 Kč poštovné
  
80 Kč
  


Alfréd Schubert
Průzkum, dokumentace a inventarizace výplní okenních a dveřních otvorů
Metodika podává souhrnný návod na provádění a zpracování průzkumu, dokumentace a inventarizace výplní okenních a dveřních otvorů historických staveb. Jejím cílem je podnítit a umožnit systematický průzkum a dokumentaci daného druhu a nabídnout uživatelům rámcově jednotný pracovní postup a vyhodnocení. Metodika je využitelná jak pro záchranné akce, tak pro systematickou, dlouhodobou práci. Určena je zejména odborným pracovníkům památkové péče, ale také dalším odborníkům a institucím.
Cena 80 Kč, 60 Kč poštovné.
  
80 Kč
  


Vladislav Razím
Vizmburk
Příloha časopisu Průzkumy památek 2012
Vizmburk - raně gotický hrad a jeho proměny
  
200 Kč
  


edd. Vladislav Razím a Petr Macek
Zkoumání historických staveb
Vydal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, 2011
Významnou položkou našeho kulturního dědictví jsou historické stavby, nejviditelnější doklad dějinného vývoje a historického postavení českých zemí v Evropě. Základním předpokladem a východiskem kvalitní péče o toto dědictví je jeho výzkum.
  
470 Kč
  
Závazně objednávám předplatné časopisu Památky středních Čech
(časopis bude zasílán průběžně, dokud odběratel neoznámí zrušení své objednávky)

Ročník   cena Kč  počet ks


Závazně objednávám tato čísla časopisu Památky středních Čech

Ročník    číslo 1  cena Kč  kusů    číslo 2  cena Kč  kusů    příloha  cena Kč  kusů

1     [obsah]  vyprodáno    

2     [obsah]  vyprodáno    

3     [obsah]  vyprodáno    

4     [obsah]  vyprodáno    

5     [obsah]  vyprodáno    

6     [obsah]  vyprodáno    

7     [obsah]  vyprodáno      [obsah]  vyprodáno      číslo 3  [obsah]   vyprodáno  

8     [obsah]  vyprodáno      [obsah]  vyprodáno   

9     [obsah]  vyprodáno      [obsah]  vyprodáno   

10     [obsah]  vyprodáno      [obsah]  vyprodáno   

11     [obsah]  vyprodáno      [obsah]  vyprodáno   

12     [obsah]  vyprodáno      [obsah]  vyprodáno   

13     [obsah]  vyprodáno      [obsah]  vyprodáno   

14     [obsah]  vyprodáno      [obsah]  vyprodáno   

15     [obsah]  vyprodáno      [obsah]  vyprodáno   

16     [obsah]  vyprodáno      [obsah]  vyprodáno   

17     [obsah]  vyprodáno      [obsah]  vyprodáno   

18     [obsah]  vyprodáno      [obsah]  vyprodáno   

19     [obsah]  vyprodáno      [obsah]  vyprodáno   

20/2006     [obsah]  vyprodáno      [obsah]  vyprodáno   

21/2007     [obsah]  vyprodáno      [obsah]  vyprodáno   

22/2008     [obsah]  vyprodáno      [obsah]  vyprodáno   

23/2009     [obsah]  vyprodáno      [obsah]  vyprodáno   

24/2010     [obsah] 60     [obsah] 60  

25/2011     [obsah] 60     [obsah] 60  

26/2012     [obsah] 60     [obsah] 60  

27/2013     [obsah] 60     [obsah] 60  

28/2014     [obsah] 60     [obsah] 60  

29/2015     [obsah] 60     [obsah]  vyprodáno   

30/2016     [obsah] 60     [obsah]  vyprodáno   

31/2017       60       60  


Distribuce a fakturace předplatného (včetně poštovného) je realizována pro NPÚ ÚOP SČ prostřednictvím Nakladatelství Jalna.

K ceně se připočítává poštovné a balné ve výši:
Jednotlivá čísla časopisu PSČ, 1–3 ks: 60 Kč/zásilka
Jednotlivá čísla 4 ks a více: 100 Kč/zásilka
Ostatní publikace: 100 Kč/zásilka, pro knihu Hospodářské dvory 150 Kč/zásilka.

Platba:  fakturou | hotově při převzetí (v redakci časopisu)
Odběr: poštou | osobně v redakci časopisu (po předchozí dohodě)

Platby jou osvobozeny od DPH dle §61e) Zákona o DPH.Fakturační údaje:

Objednavatel
Ulice
PSČ
Město
IČO
DIČ
E-mail
Telefon
Dodací adresa
(pokud se liší od fakturační)