Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
objednávka a předplatnédalší titulynovinkyPamátky středních Čech


Závazně objednávám tyto tituly:

Titul Cena po et ks:


Šárka Koukalová (ed.), Vladimír Czumalo, Martina Flekačová, Šárka Koukalová, Václav Kratochvíl, Eva Novotná, Radoslava Schmelzová, Stanislav Svoboda, Jaroslav Šulc
Letní rezidence Pražanů
Dobřichovice a vilová architektury 19. a 20. století

428 s., bohatá obrazová dokumentace, ISBN: 978-80-8516-82-0
2. vydání Reprezentativní monografie představuje dobřichovickou villegiaturu v blízkosti Prahy. Vedle úvodních kapitol, zabývajících se vznikem a vývojem villegiatury, kulturně historickými souvislostmi, specifiky vilové lokality, architektonickým i urbanistickým vývojem, regulačními plány a písemnostmi v archivních dokumentech, zahradní architekturou, osudy vil po roce 1948, je převážná část publikace věnována samotným vilovým stavbám, které vznikaly od 80. let 19. století do současnosti. Podrobně zpracovaná hesla představují 55 vil.
  
750 Kč
  


Jan Veselý
Měřická dokumentace historických staveb pro průzkum v památkové péči
Hlavním cílem metodiky je přispět k nápravě dnešního problematického stavu pořizování měřické dokumentace v památkové péči. Jednotlivá zaměření často bývají nekvalitní a nevyužitelná pro zkoumání stavebněhistorického vývoje nemovitých památek. Metodika zejména komplexně představuje téma zaměřování historických staveb, jeho specifika oproti běžné měřické praxi. Prezentuje celý vývoj činnosti i nejnovější trendy. Je určena odborným pracovníkům památkové péče, ale také zeměměřičům, kteří pro památkáře pracují.
  
180 Kč
  


Alena Nachtmannová
Mezi tradicí a módou, Odívání v Čechách od renesance k baroku
Vydal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, 2012
Publikace podává ucelený obraz oděvní kultury v Čechách 17. století. Zabývá se proměnami módy v nejvyšší společnosti a jejím odrazem v měšťanském, venkovském i vojenském prostředí. Reflektuje odívání v jednotlivých etapách života i během přelomových životních okamžiků (křest, svatba, pohřeb). Pozornost je věnována také péči o oděv, způsobu jeho čištění a ukládání.
  
390 Kč
  


Jan Pešta
Plošný průzkum lidové architektury a venkovských sídel
Hlavním cílem metodiky je přispět k nápravě dnešního problematického stavu průzkumu a dokumentace tzv. lidové architektury a vesnických sídel. Metodika nabízí sjednocení postupů a výstupů, efektivní postup s cílem získat maximum informací v časové tísni. Při plošných průzkumech je třeba postupovat hierarchicky od plošného poznání velkých územních celků, přes různě velká vesnická sídla až po detaily. Metodika přináší přehled typologie usedlostí, domů i hospodářských staveb. Je určena odborným pracovníkům památkové péče, ale mohou ji využívat také jednotlivci a jiné instituce.
  
220 Kč
  


František R. Václavík
Průzkum, dokumentace a inventarizace architektonických prvků
Metodika podává souhrnný návod na provádění a zpracování průzkumu, dokumentace a inventarizace architektonických prvků historických staveb. Jejím cílem je podnítit a umožnit systematický průzkum a dokumentaci daného druhu a nabídnout uživatelům rámcově jednotný pracovní postup a vyhodnocení. Metodika je využitelná jak pro záchranné akce, tak pro systematickou, dlouhodobou práci. Určena je zejména odborným pracovníkům památkové péče, ale také dalším odborníkům a institucím.
80 Kč, 60 Kč poštovné
  
80 Kč
  


Alfréd Schubert
Průzkum, dokumentace a inventarizace výplní okenních a dveřních otvorů
Metodika podává souhrnný návod na provádění a zpracování průzkumu, dokumentace a inventarizace výplní okenních a dveřních otvorů historických staveb. Jejím cílem je podnítit a umožnit systematický průzkum a dokumentaci daného druhu a nabídnout uživatelům rámcově jednotný pracovní postup a vyhodnocení. Metodika je využitelná jak pro záchranné akce, tak pro systematickou, dlouhodobou práci. Určena je zejména odborným pracovníkům památkové péče, ale také dalším odborníkům a institucím.
Cena 80 Kč, 60 Kč poštovné.
  
80 Kč
  


Zuzana Všetečková edd.
Schodištní cykly Velké věže hradu Karlštejna
Příloha časopisu Průzkumy památek 2006
Příspěvky k historii, ikonografii a restaurování nástěnných maleb schodištních cyklů Velké věže hradu Karlštejna.
  
240 Kč
  


Zuzana Všetečková a kol. (Hana Hlaváčková, Jaroslava Kroupová, Pavel Kroupa, Marcela Stránská)
Středověká nástěnná malba ve středních Čechách
2. rozšířené vydání, Vydal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, ÚDU, CMS, 2011
Ve druhém rozšířeném vydání publikace Středověké nástěnné malby ve středních Čechách jsou doplněna katalogová hesla i úvodní kapitoly v souvislosti s nově odkrytými malbami a s řadou studií, které po roce 2000 obohatily badatelské téma o nové poznatky.
  
450 Kč
  


Vladislav Razím
Vizmburk
Příloha časopisu Průzkumy památek 2012
Vizmburk - raně gotický hrad a jeho proměny
  
200 Kč
  


edd. Vladislav Razím a Petr Macek
Zkoumání historických staveb
Vydal Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, 2011
Významnou položkou našeho kulturního dědictví jsou historické stavby, nejviditelnější doklad dějinného vývoje a historického postavení českých zemí v Evropě. Základním předpokladem a východiskem kvalitní péče o toto dědictví je jeho výzkum.
  
470 Kč
  
Závazně objednávám předplatné časopisu Památky středních Čech
(časopis bude zasílán průběžně, dokud odběratel neoznámí zrušení své objednávky)

Ročník   cena Kč  počet ks

30/2016  120  


Závazně objednávám tato čísla časopisu Památky středních Čech

Ročník    číslo 1  cena Kč  kusů    číslo 2  cena Kč  kusů    příloha  cena Kč  kusů

1     [obsah]  vyprodáno    

2     [obsah] 15   

3     [obsah]  vyprodáno    

4     [obsah] 15   

5     [obsah] 15   

6     [obsah] 15   

7     [obsah]  vyprodáno      [obsah] 15    číslo 3  [obsah] 15

8     [obsah] 15     [obsah] 15  

9     [obsah] 15     [obsah] 15  

10     [obsah] 25     [obsah] 25  

11     [obsah] 25     [obsah]  vyprodáno   

12     [obsah]  vyprodáno      [obsah]  vyprodáno   

13     [obsah] 40     [obsah] 40  

14     [obsah] 40     [obsah] 40  

15     [obsah] 60     [obsah] 60  

16     [obsah] 60     [obsah] 60  

17     [obsah] 60     [obsah] 60  

18     [obsah] 60     [obsah] 60  

19     [obsah] 60     [obsah]  vyprodáno   

20/2006     [obsah] 60     [obsah] 60  

21/2007     [obsah] 60     [obsah] 60  

22/2008     [obsah] 60     [obsah] 60  

23/2009     [obsah] 60     [obsah] 60  

24/2010     [obsah] 60     [obsah] 60  

25/2011     [obsah] 60     [obsah] 60  

26/2012     [obsah] 60     [obsah] 60  

27/2013     [obsah] 60     [obsah] 60  

28/2014     [obsah] 60     [obsah] 60  

29/2015     [obsah] 60       60  

30/2016       60   


Distribuce a fakturace předplatného (včetně poštovného) je realizována pro NPÚ ÚOP SČ prostřednictvím Nakladatelství Jalna.

K ceně se připočítává poštovné a balné ve výši:
Jednotlivá čísla časopisu PSČ, 1–3 ks: 60 Kč/zásilka
Jednotlivá čísla 4 ks a více: 100 Kč/zásilka
Ostatní publikace: 100 Kč/zásilka

Platba:  fakturou | hotově při převzetí (v redakci časopisu)
Odběr: poštou | osobně v redakci časopisu (po předchozí dohodě)

Platby jou osvobozeny od DPH dle §61e) Zákona o DPH.Fakturační údaje:

Objednavatel
Ulice
PSČ
Město
IČO
DIČ
E-mail
Telefon
Dodací adresa
(pokud se liší od fakturační)