Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
objednávka a předplatnédalší titulynovinkyPamátky středních ČechZávazně objednávám tyto nové tituly:

Titul Cena po et ks:


Šárka Koukalová (ed.), Vladimír Czumalo, Martina Flekačová, Šárka Koukalová, Václav Kratochvíl, Eva Novotná, Radoslava Schmelzová, Stanislav Svoboda, Jaroslav Šulc
Letní rezidence Pražanů
Dobřichovice a vilová architektury 19. a 20. století

428 s., bohatá obrazová dokumentace, ISBN: 978-80-8516-82-0
2. vydání Reprezentativní monografie představuje dobřichovickou villegiaturu v blízkosti Prahy. Vedle úvodních kapitol, zabývajících se vznikem a vývojem villegiatury, kulturně historickými souvislostmi, specifiky vilové lokality, architektonickým i urbanistickým vývojem, regulačními plány a písemnostmi v archivních dokumentech, zahradní architekturou, osudy vil po roce 1948, je převážná část publikace věnována samotným vilovým stavbám, které vznikaly od 80. let 19. století do současnosti. Podrobně zpracovaná hesla představují 55 vil.
  
750 Kč
  


Jan Veselý
Měřická dokumentace historických staveb pro průzkum v památkové péči
Hlavním cílem metodiky je přispět k nápravě dnešního problematického stavu pořizování měřické dokumentace v památkové péči. Jednotlivá zaměření často bývají nekvalitní a nevyužitelná pro zkoumání stavebněhistorického vývoje nemovitých památek. Metodika zejména komplexně představuje téma zaměřování historických staveb, jeho specifika oproti běžné měřické praxi. Prezentuje celý vývoj činnosti i nejnovější trendy. Je určena odborným pracovníkům památkové péče, ale také zeměměřičům, kteří pro památkáře pracují.
  
180 Kč
  


Jan Pešta
Plošný průzkum lidové architektury a venkovských sídel
Hlavním cílem metodiky je přispět k nápravě dnešního problematického stavu průzkumu a dokumentace tzv. lidové architektury a vesnických sídel. Metodika nabízí sjednocení postupů a výstupů, efektivní postup s cílem získat maximum informací v časové tísni. Při plošných průzkumech je třeba postupovat hierarchicky od plošného poznání velkých územních celků, přes různě velká vesnická sídla až po detaily. Metodika přináší přehled typologie usedlostí, domů i hospodářských staveb. Je určena odborným pracovníkům památkové péče, ale mohou ji využívat také jednotlivci a jiné instituce.
  
220 Kč
  


František R. Václavík
Průzkum, dokumentace a inventarizace architektonických prvků
Metodika podává souhrnný návod na provádění a zpracování průzkumu, dokumentace a inventarizace architektonických prvků historických staveb. Jejím cílem je podnítit a umožnit systematický průzkum a dokumentaci daného druhu a nabídnout uživatelům rámcově jednotný pracovní postup a vyhodnocení. Metodika je využitelná jak pro záchranné akce, tak pro systematickou, dlouhodobou práci. Určena je zejména odborným pracovníkům památkové péče, ale také dalším odborníkům a institucím.
80 Kč, 60 Kč poštovné
  
80 Kč
  


Alfréd Schubert
Průzkum, dokumentace a inventarizace výplní okenních a dveřních otvorů
Metodika podává souhrnný návod na provádění a zpracování průzkumu, dokumentace a inventarizace výplní okenních a dveřních otvorů historických staveb. Jejím cílem je podnítit a umožnit systematický průzkum a dokumentaci daného druhu a nabídnout uživatelům rámcově jednotný pracovní postup a vyhodnocení. Metodika je využitelná jak pro záchranné akce, tak pro systematickou, dlouhodobou práci. Určena je zejména odborným pracovníkům památkové péče, ale také dalším odborníkům a institucím.
Cena 80 Kč, 60 Kč poštovné.
  
80 Kč
  


K ceně se připočítává poštovné a balné ve výši: 100 Kč/zásilka, u knihy Hospodářské dvory 150 Kč/zásilka.

Platba:  fakturou | hotově při převzetí (v redakci časopisu)
Odběr: poštou | osobně v redakci časopisu (po předchozí dohodě)

Platby jou osvobozeny od DPH dle §61e) Zákona o DPH.Fakturační údaje:

Objednavatel
Ulice
PSČ
Město
IČO
DIČ
E-mail
Telefon
Dodací adresa
(pokud se liší od fakturační)