Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni

Pokyny pro recenzenty časopisu Průzkumy památek.

Recenzní posudek - interní podklad redakce

Prosíme o vrácení vyplněného formuláře nejpozději do 2 týdnů od obdržení příspěvku k recenzování.Recenzní posudek doručte, prosím, v písemné podobě na adresu redakce a v elektronické podobě na adresu klapetkova@stc.npu.cz
Jako přílohu posudku vítá redakce i poznámky a vpisky přímo v posuzovaném textu.

Jména recenzentů redakce autorům nesděluje. Recenze jsou interním materiálem redakce a jsou archivovány.Jméno recenzenta s plným titulem: ......................................................................
Pracoviště (prosíme uvést jen jedno): ......................................................................
Datum zpracování posudku: ......................................................................
Název příspěvku: ......................................................................
Autor/autoři příspěvku: ......................................................................Charakteristika hodnoceného příspěvku (prosíme zmínit např.: původnost a srozumitelnost práce, dostatečnou argumentaci závěrů, kompletnost a relevantnost citované literatury, kvalitu a výstižnost obrazových příloh, mezinárodní dosah práce): ......................................................................Konečné hodnocení příspěvku (vyberte z následujících možností):
   1. Doporučuji k otištění bez připomínek
   2. Doporučuji k otištění s dílčími připomínkami
   3. doporučuji k otištění po přepracování
   4. Nedoporučuji k otištění

Připomínky: ......................................................................Příspěvek splňuje kritéria pro zařazení do rubriky vědeckých příspěvků? (vyberte z následujících možností): Ano/ Ne

Podpis: .............................................................