Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni


Složení redakční rady:

Vedoucí redaktor: PhDr. Vladislav Razím

Výkonný redaktor: PhDr. Olga Klapetková

Redakční rada: PhDr. Zdeněk Dragoun; PhDr. Ing. Jiří Fajt, Ph. D.; JUDr. PhDr. Pavel Kroupa; Ing. Petr Macek, Ph. D.; Ing. arch. Jiří Mrázek; PhDr. Vladislav Razím; Ing. arch. Dagmar Sedláková; Ing. Jan Sommer; Prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc.; JUDr. Jiří Varhaník, Ing. Jan Žižka