Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni


Vydavatelem časopisu Průzkumy památek, Památky středních Čech a dalších publikací prezentovaných na těchto stránkách je:

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze

P.O. BOX 45, Sabinova 373 / 5

130 11 Praha 3

tel. : +420 274008111 fax : +420 274008112

www:www.npu.cz/uop-sc/Redakce:

Vedoucí redaktor: PhDr. Vladislav Razím, telefon: 274 008 281, fax: 284 008 202, e-mail: razim.vladislav@npu.cz

Výkonný redaktor: PhDr. Olga Klapetková, telefon: 274 008 283, fax: 284 008 202, e-mail: klapetkova.olga@npu.cz

Předplatné a distribuce: Mgr. Dita Roubíčková, telefon: 274 008 285, fax: 284 008 202, e-mail: roubickova.dita@npu.cz

Redakční rada: PhDr. Alena Černá, NPÚ ÚOP v Plzni; PhDr. Zdeněk Dragoun, archeolog, Praha; PhDr. Ing. Jiří Fajt, Ph. D.: Geisteswissenschaftlichen Zentrums Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig, Technische Universität Berlin; JUDr. PhDr. Pavel Kroupa, NPÚ ÚOPSČ; Ing. Petr Macek, Ph. D., Ústav pro dějiny umění FF UK Praha; Ing. arch. Jiří Mrázek, NPÚ ÚOPSČ; PhDr. Vladislav Razím, NPÚ ÚOPSČ; Ing. Jan Sommer, NPÚ GnŘ; Prof. Ing. arch. Jiří Škabrada, CSc., Filizofická fakulta Univerzity Pardubice; JUDr. Jiří Varhaník, Orlík nad Vltavou; Ing. Jan Žižka, NPÚ ÚOPSČ


Vychází 2x ročně

Registrace povolena pod číslem: MK ČR E 6836
ISSN: 1212-1487

Doporučená cena výtisku: 200 Kč

Publikace je možné, kromě objednání v našem virtuálním knihkupectví dále osobně zakoupit i na výše uvedené adrese a následujících prodejních místech:

Knihkupectví Academia, Václavské náměstí 34, Wiehlův dům, Praha 1

Knihkupectví Academia,nám. Svobody, Brno

Karolinum, Celetná ul., Praha 1

Prodejna ČVUT, Bílá ul., Praha 6

Prodejna Klubu Za starou Prahu, Mostecká ul., Praha 1

Mikota, Plzeň
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze je odbornou a výzkumnou organizací státní památkové péče s územní působností ve Středočeském kraji. Je jedním z 15 pracovišť tvořících dnes Národní památkový ústav (NPÚ), který je odbornou organizací státní památkové péče s celostátní působností, NPÚ je státní příspěvkovou organizací ve smyslu platného zákona o státní památkové péči (zák. č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších novel) řízenou Ministerstvem kultury. Organizačně se člení na ústřední pracoviště a územní odborná pracoviště v jednotlivých krajích. NPÚ jako odborná a výzkumná organizace státní památkové péče zajišťuje a vykonává základní i aplikovaný vědecký výzkum a další odborné, pedagogické, vzdělávací, publikační a popularizační činnosti směřující k zajištění kvality odbornosti v péči o kulturní památky a památkově chráněná území. Výsledky výzkumu využívá ke své činnosti a šíří je prostřednictvím publikování a výuky. Činnost Národního památkového ústavu ? územního odborného pracoviště středních Čech v Praze (dále ústav) je vymezena platným Statutem Národního památkového ústavu a též Hlavním organizačním řádem Národního památkového ústavu. Činnosti jednotlivých útvarů a pracovišť se v roce 2013 nově řídí Organizačním řádem územního odborného pracoviště středních Čech v Praze, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2013. Odbor památkové péče podle organizačního řádu vykonává komplexní odborné poznávací, evidenční, dokumentační, metodické, koncepční, hodnotící, iniciační, koordinační, prezentační a osvětové činnosti a služby v oblasti památkové péče ve Středočeském kraji. Činnost je omezena územím tohoto kraje, který zahrnuje správní obvody obcí Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, Čáslav, Černošice, Český Brod, Dobříš, Hořovice, Kladno, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Kutná Hora, Lysá nad Labem, Mělník, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram, Rakovník, Říčany, Sedlčany, Slaný, Vlašim, Votice.