Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni


   Vítáme Vás na stránkách časopisu Průzkumy památek. Časopis je recenzované neimpaktové periodikum a vychází dvakrát ročně péčí Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště středních Čech v Praze od roku 1994. Za dobu své existence se stal uznávanou platformou pro prezentaci výsledků odborné dokumentace, průzkumů a výzkumů památkového fondu, pro diskusi a metodiku této základní činnosti památkové péče. Na jeho vysokou odbornou úroveň dohlíží redakční rada.
   V základní sekci, věnované časopisu Průzkumy památek, chceme veřejnosti zpřístupnit obsahy jednotlivých ročníků časopisu, a umožnit tak podstatně snazší orientaci a vyhledávání v jednotlivých číslech. Záznamy jednotlivých článků jsou doplněny resumé, vyprodaná čísla jsou přístupná kompletně ve formátu pdf.
   Ještě rozsáhleji jsou koncipovány dvě další sekce: Bibliografie monografií a časopisů a sborníků s tematikou převážně architektonických památek a historie míst a obcí si klade za cíl podávat ucelený přehled výsledků této multioborové platformy bádání v odborné literatuře. Katalog SHP je základním informativním přehledem stavebně historických průzkumů uložených v archivech jednotlivých památkových ústavů.
    Kromě výše zmíněného umožňují tyto stránky zájemcům například také získat informace o dalších edičních počinech vydavatelství, které si zároveň mohou přímo na stránkách objednat (stejně jako předplatné časopisu). Pro současné i budoucí autory budou určitě užitečné požadavky redakce na připravu příspěvků k publikování.
   Registrovaným uživatelům pak chceme nabídnout ještě podstatně větší spektrum informací (více v textu: Proč se registrovat).
   Doufáme, že se vám naše stránky budou líbit. Jakékoli připomínky týkající se obsahu časopisu směřujte prosím na adresu redakce, nedostatky technického rázu můžete zasílat webmasterům.
   Věříme, že vám tyto stránky budou k užitku!

Vydavatel: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze

   Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze je odbornou a výzkumnou organizací státní památkové péče s územní působností ve Středočeském kraji.

   Je jedním z 17 pracovišť tvořících dnes Národní památkový ústav (NPÚ), který je odbornou organizací státní památkové péče s celostátní působností, NPÚ je státní příspěvkovou organizací ve smyslu platného zákona o státní památkové péči (zák. č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších novel) řízenou Ministerstvem kultury. Organizačně se člení na ústřední pracoviště a územní odborná pracoviště v jednotlivých krajích.

   NPÚ jako odborná a výzkumná organizace státní památkové péče zajišťuje a vykonává základní i aplikovaný vědecký výzkum a další odborné, pedagogické, vzdělávací, publikační a popularizační činnosti směřující k zajištění kvality odbornosti v péči o kulturní památky a památkově chráněná území.

Výsledky výzkumu využívá ke své činnosti a šíří je prostřednictvím publikování a výuky.

Činnost Národního památkového ústavu – územního odborného pracoviště středních Čech v Praze (dále ústav) je vymezena platným Statutem Národního památkového ústavu a též Hlavním organizačním řádem Národního památkového ústavu. Činnosti jednotlivých útvarů a pracovišť se řídí Organizačním řádem územního odborného pracoviště středních Čech v Praze, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2013.

   Odbor památkové péče podle organizačního řádu vykonává komplexní odborné poznávací, evidenční, dokumentační, metodické, koncepční, hodnotící, iniciační, koordinační, prezentační a osvětové činnosti a služby v oblasti památkové péče ve Středočeském kraji. Činnost je omezena územím tohoto kraje, který zahrnuje správní obvody obcí Benešov, Beroun, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Čáslav, Černošice, Český Brod, Dobříš, Hořovice, Kladno, Kolín, Kralupy nad Vltavou, Kutná Hora, Lysá nad Labem, Mělník, Mladá Boleslav, Mnichovo Hradiště, Neratovice, Nymburk, Poděbrady, Příbram, Rakovník, Říčany, Sedlčany, Slaný, Vlašim, Votice.


.

Přihlášení:
uživatelské jméno:

heslo:

Chci se zaregistrovat
 
Co mi přinese registrace?

obálka posledního čísla
Právě vychází


pozvanka-odev-1.republika.jpg
Konference Společenská role módy ...


Architektonická činnost ateliéru Fellner a Helmer v českých zemích
Architektonická činnost ateliéru Fellner a Helmer v českých zemích

Průzkum, dokumentace a inventarizace architektonických prvků
Průzkum, dokumentace a inventarizace architektonických prvků

Plošný průzkum lidové architektury a venkovských sídel
Plošný průzkum lidové architektury a venkovských sídel

Měřická dokumentace historických staveb pro průzkum v památkové péči
Měřická dokumentace historických staveb pro průzkum v památkové péči

Letní rezidence Pražanů<br>Dobřichovice a vilová architektury 19. a 20. století
Letní rezidence Pražanů
Dobřichovice a vilová architektury 19. a 20. století

Mezi tradicí a módou, Odívání v Čechách od renesance k baroku
Mezi tradicí a módou, Odívání v Čechách od renesance k baroku

Zkoumání historických staveb
Zkoumání historických staveb