Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeJaroslav Zeman
Architekt Fritz Lehmann. Příspěvek k poznání „periferní“ meziválečné architektury

In: Průzkumy památek 1/2013, ročník 20, str. 0-0

Celý článek ve formátu pdf je přístupný pouze registrovaným uživatelům.

Resumé: Z hlediska poznání stavebního fondu meziválečné architektury představuje tvorba českých Němců dosud nepříliš probádanou oblast. Cílem příspěvku, věnujícího se málo známému dílu jednoho z nejvýznamnějších německy hovořících architektů působících na našem území, je představit nové poznatky učiněné v rámci archivního a terénního výzkumu. Ty doplňují jako pomyslné střípky složitou a stále neúplnou mozaiku „české" meziválečné architektury o nová zjištění a pomáhají tak dotvářet její celistvý a plastický obraz. Východiskem Lehmannovy osobité tvorby byl tradicionalismus a moderní „historismus,“ jejichž podstatou je kombinace retrospektivních tendencí a moderních prvků a které díky své údajné nepůvodnosti donedávna představovaly rozporuplně hodnocený fenomén. Moderní historismus se tak ocitl na periferii dějin umění, čímž vznikl jejich značně deformovaný a neúplný obraz. Během posledních dvou dekád se však tento pohled začíná měnit a pozvolna dochází k rehabilitaci historizující a tradicionalistické tvorby, která získává zpět své zasloužené místo v dějinách architektury.