Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
hledánízáznamyperiodika


V časopise Průzkumy památek vychází již od roku 1995 anotovaná bibliografie článků s památkářskou tématikou. Tento bibliogafický přehled se stal v současné době nejúplnějším přehledem jak monografické, tak časopisecké produkce. V současnosti obsahuje 24624 položek a ročně přibývá přes 1 000 položek. V současné době je zpracováváno 567 periodik.


Ukázka anotace: (výběr - název = Karlštejn, publikované v roce = 2000)

Fajt Jiří, Chudárek Zdeněk, Adámek Jan, Mlázovský Vít,
Stavební obnova kaple sv. Kříže na hradě Karlštejně.
Architekt 9, 13- 17. Pohled historika, památkáře, architekta a statika.

Frídl Jan,
Vývoj názorů na řešení mikroklimatu v kapli sv. Kříže na Karlštejně.
PSČ 2, 48-52.

Kubů Naďa,
Zpřístupnění hradu Karlštejna v roce 2000.
PSČ 2, 53-59.
Koncepce nově zpřístupněného návštěvnického okruhu (Velká věž a druhé patro Mariánské věže).

Martincová Dagmar,
Znovuotevření kaple sv. Kříže na Karlštejně.
PSČ 2, 28-47.
Zásahy do výzdoby kaple v minulosti, rozsáhlá rekonstrukce hradu ve 20. století, malby na schodišti Velké věže .