Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeAleš Mudra
Průzkum sochařství ve fondech hradů a zámků – středověké sochy a jejich nápodoby

In: Průzkumy památek 1/2013, ročník 20, str. 256-266

Celý článek ve formátu pdf je přístupný pouze registrovaným uživatelům.

Resumé: Fondy českých a moravských hradů a zámků zahrnují mnohé netušené poklady, stojící dosud mimo centrum zájmu odborné i laické veřejnosti. I ta nejcennější díla bývají nedostatečně zpracovaná, chybně klasifikovaná nebo dokonce veřejnosti zcela neznámá. Tato studie vychází z plošného průzkumu zaměřeného na sochařská díla středověkého původu nebo ke středověku různým způsobem vztažená (devoční kopie, falza, novogotická díla, moderní kopie). Celkem jde asi o 1000 soch, což je překvapivé číslo jak z hlediska obecně slabého povědomí o existenci této vzácné součásti českého kulturního dědictví, tak s ohledem na sakrální charakter převážné většiny soch. Pomineme-li výjimečné případy původního vybavení hradních kaplí, dostávaly se sochy na hrady a zámky až druhotně. Největší podíl na akvizicích má sběratelská a objednavatelská činnost 19. a počátku 20. století (více než polovina z celkového počtu soch). Článek představuje a třídí tento obrovský fond z hlediska způsobu akvizice, původní funkce, kvality a ikonografie. Vedle standardních oltářních soch se v poměrně nezanedbatelném množství objeví vzácně zachované sochy, které sloužily jako loutky v liturgických inscenacích. Část článku se věnuje devočním kopiím, reprodukujícím uctívané mariánské sochy středověkého původu. Kopie jsou klasifikovány podle původu svých vzorů a na několika příkladech jsou analyzovány formální možnosti kopisty od prosté přesné reprodukce, přes hrubou stylizaci až po tvůrčí dialog mezi formou originálu a dobovým stylovým modem. Článek rovněž upozorňuje na některá středověká díla vysoké kvality, která dosud buď nebyla identifikována, nebo stojí stranou odborného zájmu. Jednotlivé sochy jsou umělecko historicky zařazeny a je zdůvodněna jejich výjimečná hodnota.