Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemePavel Zahradník
Dvě poznámky k činnosti Jana Blažeje Santiniho-Aichela v Rajhradě

In: Průzkumy památek 1/2013, ročník 20, str. 265-271

Celý článek ve formátu pdf je přístupný pouze registrovaným uživatelům.

Resumé: Článek se zabývá dvěma epizodami z dějin benediktinského kláštera v Rajhradě/Raigern v barokní době, které se týkají činnosti architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela pro tento klášter. V první části se řeší problém sýpky v Rajhradicích, náležející rajhradskému klášteru, která bývá připisována Santinimu, ačkoliv dnešní podoba budovy jeho tvorbě neodpovídá. Soudobé archivní prameny dokládají, že sýpka byla postavena v letech 1715-1719, později však musela být stržena a v roce 1794 byla na jejím místě postavena sýpka nová, existující dodnes. První sýpka tedy vskutku mohla být Santiniho dílem, ovšem je třeba připomenout, že zápis klášterních análů, jenž jako zatím jediný pramen nám podává zprávu o Santiniho autorství této stavby, pochází až z doby o půl století mladší; v soudobých zprávách se se Santinim v souvislosti s rajhradským klášterem setkáváme poprvé až v červnu 1720. Druhá část článku se zabývá vlivem, který mohl mít na rajhradské stavby Otmar Zincke, opat (1700-1738) benediktinského kláštera v Břevnově u Prahy, kterému byl rajhradský klášter podřízen. V břevnovském klášterním archivu je dochován vizitační protokol, ze kterého vyplývá, že opat Zincke vykonal ve dnech 17.-21. září 1721 (tedy krátce před začátkem stavby rajhradského klášterního kostela) v rajhradském klášteře vizitaci, při níž podrobně studoval projekční plány kláštera, o kterých poté s rajhradským proboštem diskutoval. Je tedy pravděpodobné, že opat Zincke do projektování rajhradského klášterního kostela i dalších klášterních staveb zasáhl nějakými svými podněty; znalost Santiniho plánů pro Rahrad pak zřejmě zprostředkoval břevnovskému staviteli Kiliánu Ignáci Dientzenhoferovi.