Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeLadislav Bezděk, Martin Frouz
Fotodokumentace památek a potřeba jednotného metodického postupu

In: Průzkumy památek 1/2013, ročník 20, str. 272-274

Celý článek ve formátu pdf je přístupný pouze registrovaným uživatelům.

Resumé: Článek zdůrazňuje důležitost exaktní fotografie v oboru památkové péče a upozorňuje na významné nedostatky fotodokumentace památek v posledních desetiletích. Zmiňuje skutečnost, že v první fázi přechodu z analogových fotoaparátů na digitální snímání došlo k dalšímu zhoršení kvality fotodokumentace památek a poukazuje na problematiku nejednoznačného výkladu požadavku provádění fotodokumentace v zákonné normě o památkové péči. Z popisu stávající situace je v další části textu odvozena úvaha o potřebě jasně a srozumitelně definovaného postupu pořizování fotodokumentace pro vědecké, prezentační a popularizační účely památkové péče. Je zde představen projekt metodického textu., který by mohl posloužit jako základní zdroj informací o vhodných postupech, směřujících k pořízení fotografických snímků potřebných technických i obrazových kvalit. Zdůrazněn je prvotní záměr poskytnout všem zájemcům základní orientaci při řešení nejrůznějších fotografických zadání a vysvětlit (odůvodnit) jednotlivé parametry, jež musí být při pořizování kvalitní fotodokumentace respektovány a dodrženy. Článek přibližuje základní strukturu metodiky, přičemž je zde všem potenciálním zájemcům adresována výzva k připomínkování pracovní verze textu metodiky s odkazem na internetovou stránku, kde lze tento pracovní text nalézt.