Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeRadim Vrla
Stavební vývoj objektu zvaného Sýpka na hradě Buchlově

In: Průzkumy památek 1/2016, ročník 23, str. 138-149

Celý článek ve formátu pdf je přístupný pouze registrovaným uživatelům.

Resumé: Sýpka je součástí zástavby severozápadní strany 2. nádvoří hradu Buchlova. Jedná se o dvoupodlažní objekt s pětibokým půdorysem, zastřešený složitěji utvářenou sedlovou střechou. Nad klenutým přízemím je situováno plochostropé 1. patro, 2. patro je otevřeno do krovu. Průzkum prokázal, že základem Sýpky je rozměrná, pětiboká bašta, budovaná v době kolem poloviny 16. století. Bašta byla vybavena třemi úrovněmi střeleckých pozic. Kromě přízemí s oboustranně špaletovanými střílnami, byla vyšší patra vybavena střílnami jednoduššími. Vzhledem k velkým půdorysným rozměrům objektu (cca 22 x 21 m) byly střílny ve vyšších úrovních přístupné zřejmě z průběžných ochozů. Nad dnešním 2. patrem se pravděpodobně nacházelo ještě jedno střelecké patro. Na počátku 18. století dochází k radikální přestavbě objektu. Při ní je do interiéru vložena příčná zeď a uzavřeno nádvorní průčelí. Do přízemí jsou vloženy klenby, do 1. patra trámové stropy a část interiéru je upravena k obytným účelům. Na počátku 19. století je Sýpka důkladně opravena a je zřízeno její dnešní zastřešení. Poslední, utilitární úpravy pocházejí z 2. poloviny 20. století.