Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeKarel Foud, Alena Aubrechtová
Identifikace a datování tří pozůstatků starší dřevěné výstavby na jižním Plzeňsku

In: Průzkumy památek 1/2016, ročník 23, str. 178-188

Celý článek ve formátu pdf je přístupný pouze registrovaným uživatelům.

Resumé: Historický domovní fond jižního Plzeňska, zastoupený řadou objektů z okruhu památek lidové architektury, je pozoruhodnou ukázkou hned několika stavebních slohů a konstrukcí. Vedle domů roubených je zde možné sledovat stavby zděné (kámen, nepálená i keramická cihla), v omezené míře i hrázděné. Nejrozšířenější formou lidového domu ve zkoumané oblasti je roubené stavení trojdílné dispozice komorového typu. Příkladem může být např. dům usedlosti čp. 11 z Vlčic u Blovic (Plzeňský kraj, okres Plzeň­‑jih), který byl průběžně dokumentován v letech 2012–2014. Nedlouho poté byl zbořen. Objekt byl přízemní, trojdílné dispozice, komorového typu. Přední díl se světnicí byl již zděný, s chlebovou pecí v části přiléhající k bloku býv. černé kuchyně. Části středního dílu se síní a zadní světničkou byly roubené, stejně tak komora, která od severu přiléhala k zadní světničce. Dendrochronologie datuje přední díl do let 1831 až 1832 a zadní díl se světničkou a komorou do let 1767 až 1768. Dobu přestavby objektu, který patrně vznikl v období 60. let 18. století, datoval také nález vročení na stropním trámu světnice (1832). Dům z Vlčic patřil mezi nejstarší dosud známé objekty z okruhu lidové architektury na jižním Plzeňsku, u kterých dobu výstavby určila dendrochronologická metoda. Stejným způsobem bylo v poslední době stanoveno alespoň přibližné stáří dalších staveb na území okresu Plzeň­‑jih, např. drobného roubeného stavení trojdílné dispozice komorového typu čp. 77/E5 v Dolní Lukavici. Objekt sloužící v minulosti zřejmě jako obydlí správce sklepů zdejší vinopalny vznikl již v letech 1686–1687. Jde tak jednoznačně o prozatím nejstarší lidovou stavbu na území okresu Plzeň­‑jih. V roce 2014 bylo zbořeno částečně roubené stavení usedlosti čp. 19 v Merklíně. Původně celodřevěná (resp. spalná) stavba byla částečně přezděná v období druhé poloviny 19. století. Dendrochronologie klade vznik roubených stěn světnice do let 1782–1783. Nové informace o stáří zkoumaných objektů upozorňují na fakt, že v terénu je dodnes možné nalézt lidové stavby, jejichž původ je možné hledat v 18. století, případně i předešlém věku.