Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeEva Vyletová
Průzkum suterénu domů čp. 28 a 29 v Mladé Boleslavi. Příspěvek ke stavebnímu vývoji městského domu a parcelaci ve středověku

In: Průzkumy památek 2/2016, ročník 23, str. 25-34

Celý článek ve formátu pdf je přístupný pouze registrovaným uživatelům.

Resumé: Průzkum suterénu domů čp. 28 a 29 v Mladé Boleslavi (příspěvek ke stavebnímu vývoji městského domu a parcelaci ve středověku)
Článek prezentuje výsledky průzkumu sklepů domů čp. 28 a 29 v Mladé Boleslavi. Poddanské město Mladá Boleslav bylo vysazeno v roce 1334 Janem Ješkem z Michalovic. Dosavadní průzkumy předpokládaly, že zděná jádra domů pozdně středověkého původu na parcelách o šířce 8 metrů odpovídají původní parcelaci. Šířku parcel 8 metrů mají i domy čp. 28 a 29 stojící na jihovýchodní straně náměstí. Průzkum sklepů ale prokázal, že ve středověku tvořily jednu parcelu. I když to nelze pro 14. století přímo doložit, dochované stavební konstrukce datované nejpozději do 15. století, společný vývoj dokládají. Provázanost stavebního vývoje je nesporná v přední části suterénních prostor a vyplývá i z půdorysu komorového dílu, respektive vztahu jeho šířky k šířce parcely dnešního domu čp. 29. Dům byl vystavěn na městišti o šířce 16 metrů. K jeho rozdělení na dva samostatné objekty došlo pravděpodobně v závěru 15. nebo na počátku 16. století.