Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeJan Anderle, Linda Foster, Marcela Waldmannová
Pivovar a sladovna na hradě Velhartice

In: Průzkumy památek 2/2016, ročník 23, str. 35-46

Celý článek ve formátu pdf je přístupný pouze registrovaným uživatelům.

Resumé: Článek shrnuje výsledky průzkumů budovy pivovaru na hradě Velhartice. Obnova stavby, ze které zbyly víceméně obvodové zdi, trvala od 80. let 20. století do roku 2012. Archeologické sondy byly dokumentovány v letech 1988 a 1996; zjišťovací výzkumy následovaly až v letech 2008-2009 spolu se stavebně historickým vyhodnocením. V roce 2014 bylo doplněno geodetické zaměření šachty tesané ve skále pro přívod vody a 2015 geofyzikální průzkum se snahou o identifikaci zaniklé vodní nádrže před pivovarem. Kromě rekonstrukce dispozice provozního zařízení sladovny a pivovaru článek obsahuje stavebně historický popis s akcentem na zjištění týkající se pivovarského provozu. I přes nesnadný úkol hledání autentičnosti v již téměř obnovené hmotě stavby odhalilo toto souhrnné vyhodnocení některé detaily zásadní pro pochopení původní funkce a složitějšího vývoje jednolitě působícího objektu.
Byl potvrzen vznik stavby koncem 15. století. Interpretace nálezových situací odpovídá popisu vybavení interiéru z roku 1653. V polozahloubeném suterénu západního traktu byly odhaleny pozůstatky sladovnického humna, a to žulové desky máčecí kádě/náduvníku a dlažba z cihel a dlaždic čtvercového formátu; torza pilířů v podélné ose pocházejí z nedochovaného zaklenutí plochostropé místnosti. Torzo náduvníku je prezentováno. Sladovnický hvozd předpokládáme v jižním dílu východního traktu. Ve východním traktu navazovala varna relikty, které jsou interpretovány jako součásti popelníku varné pánve a základy pod chladící štok. Nalezené konstrukce z cihel a žulových desek v sousední spilce vyrovnávaly svažité skalní podloží patrně pro postavení spilečných kádí. Vyšší patra sloužila jako sýpky a sladové půdy, obydlí sládka lze snad lokalizovat do jižního konce východního traktu v prvním patře. Provoz pivovaru zanikal asi od konce 18. století.