Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeZdeňka Kortusová
Polonika v mobiliárních a knihovních fondech na území plzeňského kraje

In: Průzkumy památek 2/2016, ročník 23, str. 109-117

Celý článek ve formátu pdf je přístupný pouze registrovaným uživatelům.

Resumé: Předkládaný článek představuje dosud nezpracované téma polonik v mobiliárních a knihovních fondech Plzeňského kraje. Článek shrnuje četnost a rozmanitost výskytu předmětů polské provenience na sledovaném území. Text je zaměřen na objemnější skupinu polonik, která se nacházejí v knihovních fondech. Pro potřeby článku byly zpracovány údaje z 34 knihoven na území Plzeňského kraje. Zjištěná fakta jsou představena v rámci jednotlivých knihoven.