Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeJiří Bloch, Jarmila Hansová, Daniel Šnejd
Renesanční roubená světnice v čp. 24 ve Vyšším Brodě v kontextu obdobných dochovaných příkladů na Českokrumlovsku

In: Průzkumy památek 1/2017, ročník 24, str. 89-114

Celý článek ve formátu pdf je přístupný pouze registrovaným uživatelům.

Resumé: Při opravách řadového domku čp. 24 v ulici 5. Května ve Vyšším Brodě byla v roce 2016 objevena roubená světnice, dendrochronologicky datovaná do roku 1566. Tento prostor se vyznačuje řadou archaických znaků a pozoruhodných detailů, majících vztah k vývoji otopného systému. Ve stěně do náměstí se torzálně dochovala tři okénka a jedno horní okno těsně pod trámovým stropem. Okna byla na vnitřní straně vybavena dvojicí posuvných okenic ukrytých v pouzdře. Vzhledem k nízkému stropu je však zjevné, že zde se jednalo o světnici s nepřímým vytápěním. Přesto je zde prostup pro odvod kouře ve stropě a koridor mezi dvěma stropními trámy vedoucí k hornímu okénku silně zadehtovaný. Tyto nálezy lze interpretovat jako stopy po zaniklém čistě osvětlovacím topeništi,
u kterého byly spaliny z části odváděny kruhovým prostupem ve stropě (pod kterým bylo zavěšeno)
a z části horním větracím okénkem v západní stěně. Vyšší Brod je tak zajímavým příkladem jedné
z prvních světnic, kde existence horního okénka zůstávala z čistě praktických důvodů. Čistě bezdýmný provoz světnice byl vyřešen až nástupem osvětlovacích krbů. Nutná vazba s černou kuchyní měla zároveň za důsledek přesunutí osvětlovacího tělesa z výhodnější pozice blíže středu místnosti.
Se světnicí sledovaného domu mají v nějakém směru dílčí podobnost ještě další objekty na Českokrumlovsku, například tvrz čp. 1 ve Štěkři, dům čp. 15 v Hořicích na Šumavě, tvrz čp. 1 v Michnici, usedlost čp. 3 v Přísečnu, usedlost čp. 1 v Radosticích, usedlost čp. 6 v Záluží, usedlost čp. 1 v Krníně a několika městských domů v Českém Krumlově (nejmarkantněji dům čp. 115 na Plešivci).
Je evidentní, že většina z nich byla ve své dochované podobě z přelomu pozdního středověku nebo raného novověku již vybavena světnicí.
Potenciál dalších objevů obdobných konstrukcí tušíme i ve městě Vyšší Brod, který je historicky
i stavebně historicky dosud velmi málo prozkoumaným územím, ačkoliv je od roku 1995 městskou památkovou zónou. K této myšlence nás vede nejen dnešní archaická podoba mnohých drobných domků v ulici 5. Května (například čp. 87), ale i rešerše k domu čp. 24 s přesahem do souvislostí vývoje zástavby této části města, jejíž nejstarší část pod náměstím zde existovala již v 16. století.