Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeVladislav Razím
Doplnění poznatků o stavebním vývoji věžového paláce hradu Týřova

In: Průzkumy památek 1/2017, ročník 24, str. 160-166

Celý článek ve formátu pdf je přístupný pouze registrovaným uživatelům.

Resumé: Materiálie seznamuje s výsledky doplňujícího průzkumu a dokumentace věžového paláce královského hradu Týřova (první zmínka 1249) ve středním povodí řeky Berounky (okr. Rakovník). Průzkum byl vyvolán značně rozsáhlou destrukcí zdiva roku 2015. Hrad je známý především systémem válcových věží v hradbě přední části dispozice. Předmětný palác stojí na konci horního hradu. Čtvercová podsklepená stavba cca 12 x 12 m, minim. 4 plochostropá podlaží, dendrochronologicky datovaná do 60. – 70 let 13. století. Hlavní zjištění se týká postupu výstavby, nasvědčující improvizaci a střídavému působení různě kvalifikovaných pracovních skupin, bez větší vzájemné koordinace. Palác spolku s navazujícími úseky hradby byl vystavěn zhruba do poloviny výšky přízemí, následovalo dokončení hradby s cimbuřím, a to i na obvodu (nebo alespoň jeho části) paláce. Poté byl ochoz hradby s cimbuřím uvnitř paláce zrušen a palác dostavěn. Celý proces se odehrál nejspíše v období jen několika stavebních sezón.