Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeAlena Hadravová
K identifikaci soch s antickou tematikou ze sochařské dílny rodiny Platzerů v zámeckém parku ve Lnářích

In: Průzkumy památek 1/2017, ročník 24, str. 166-175

Celý článek ve formátu pdf je přístupný pouze registrovaným uživatelům.

Resumé: Autorka příspěvku se zabývá souborem dvanácti soch, které pocházejí ze sochařské dílny rodu Platzerů a na konci 18. století byly zhotoveny pro zámeckou zahradu ve Lnářích (Jihočeský kraj, okres Strakonice). Sochy představují dvanáct božstev klasického řeckého pantheonu; v příspěvku jsou napraveny dosavadní nesprávné identifikace některých z nich. Plastiky stojí na podstavcích, na nichž jsou zobrazena personifikovaná ekliptikální souhvězdí (znamení). Klíčem k pochopení celé kompozice díla je báseň Astronomica Marka Manilia z 1. století n. l. Na jejím základě je v příspěvku popsána správná atribuce řeckých bohů a bohyň k jednotlivým znamením zodiaku. Ta je v parku porušena novodobými přesuny soch a jejich podstavců, při nichž se ztratilo povědomí o původním smyslu celého souboru i o správném přiřazení božstev ke znamením, na něž podle starých astronomicko-astrologických představ dohlížejí. Ideový program lnářské sochařské kolekce je v našich krajích ojedinělý a není běžný ani ve světě. Jednou z analogií, zmíněnou v článku, je renesanční malba v Sala dei Mesi paláce Schifanoia ve Ferraře, kde je vedle maniliovské symboliky navíc ve formě tzv. měsíčních prací zachycena i symbolika kalendářní.