Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeDalibor Janiš, Zdeněk Štaffen, Radim Vrla
Zánik hradu Starého Světlova

In: Průzkumy památek 2/2017, ročník 24, str. 21-28

Celý článek ve formátu pdf je přístupný pouze registrovaným uživatelům.

Resumé: Zříceniny hradu Starého Světlova (okres Zlín, k. ú. Podhradí u Luhačovic) byly v posledních letech podrobeny intenzivnímu průzkumu, jehož součástí jsou také geologická zjištění. Na jejich základě byla vyslovena hypotéza týkající se zámiku hradu. Hrad Světlov byl postaven pány ze Šternberka kolem poloviny 14. století a poprvé je výslovně připomíná v roce 1360. Hrad byl centrem rozsáhlého panství a podle výsledků staršího archeologického průzkumu byl využíván ještě do závěru 15., respektive do počátku 16. století. V 80. letech 15. století vzniklo 13 km jižně nové centrum panství, hrad Nový Světlov. Starý Světlov byl opuštěn a jako pustý se připomíná poprvé v roce 1515. Podle starších názorů majitelé panství páni Landštejna (od roku 1474) rezignovali na údržbu odlehlého sídla a rozhodli se pro výstavbu zcela nového hradu. Nově lze vyslovit poněkud odlišnou hypotézu. Je možné, že po odeznění válečných událostí na Moravě páni z Landštejna uvažovali o opravě a přestavbě starého hradu. Pro tento předpoklad může nepřímo svědčit deponie stavebního materiálu na nádvoří hradu či nedokončená profilace architektonického článku nalezeného v sutinách hradu. Záměr však byl pravděpodobně přerušen přírodní katastrofou ve formě obřího půdního sesuvu, při kterém došlo k utržení a pohybu rozsáhlé plochy severovýchodně od hradu. Při sesuvu mohlo zaniknout opevnění, předpokládané severně od hradu. Takto rozsáhlý pohyb hornin, provázený zvukovými projevy však zřejmě vyvolal i lokální otřesy, které mohly způsobit i menší poškození hradu. Následky katastrofy vedly pány z Landštejna k rozhodnutí Starý Světlov opustit a vystavět nový hrad na pevném andezitovém skalisku v blízkosti městečka Bojkovic.