Průzkumy památek...úvod
------
aktualnecasopisbibliografieshpautorirecenzentiobjednavkyredakceprihlaseni
poslední číslohledáníobsahyresumépřipravujemeZuzana Macurová. Zdeňka Míchalová
Perspektivní divadla Martina Engelbrechta z mobiliárního fondu zámku v Lysicích

In: Průzkumy památek 2/2017, ročník 24, str. 41-48

Celý článek ve formátu pdf je přístupný pouze registrovaným uživatelům.

Resumé: Ve sbírkách zámku Lysice se nachází významný konvolut grafických listů a perspektivních divadel augsburského rytce a vydavatele Martina Engelbrechta (1684-1756). Dílna, v níž se angažovali i další členové jeho rodiny, byla ve své době mimořádně úspěšná. V roce 1718 obdržel Martin Engelbrecht od císaře Karla VI. privilegium, které chránilo jeho díla před kopírováním a napodobováním. Engelbrechtova dílna produkovala veduty, mapy, portréty, historické a náboženské výjevy, žánrové a vojenské scény, architektonické a scénografické tisky nebo kostýmní obrazy. Zcela specifickým artiklem, jež nabízela, byla tzv. perspektivní divadla – vyobrazení, která se skládala z šesti až sedmi průhledových listů, k jejichž pozorování sloužily krabice, kam se listy v odstupu vkládaly. Jejich předobrazem byla scénografická tvorba například divadelního architekta Giuseppeho Galli Bibieny (1696-1756), jehož divadelní návrhy se šířily formou grafických listů. Obliba perspektivních divadel pak souvisí s dobovým zájmem o optické iluze a vizuální efekty.
Zatímco běžná produkce Engelbrechtovy dílny je v našich sbírkách zastoupena vcelku často, perspektivní divadla jsou ojedinělá. Největší a tematicky velmi pestrý soubor je uložen na zámku v Lysicích, kde se nachází celkem 10 kusů, z celkem 67 známých a číslovaných produktů (č. 33 – Pohled do města, č. 41 – Turnaj v zahradě, č. 38 – Bitva, č. 42 – Přístav, č. 43 – Jezdecká škola, č. 52 – Bičování Krista, č. 53 – Sáňkování, č. 55 – Parforsní hon, č. 66 – Nádherné schodiště, č. 67 – Město).